Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Το κούρεμα του μελλοθάνατου...

του Δημήτρη Χρήστου
29 Σεπ 2011 | tvxsteam:

ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, έχοντας χάσει έως και τη μισή αγοραστική τους δύναμη (κατά μέσο όρο), δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά όχι μόνον τους φόρους που επινοεί το κράτος αλλά και τα δάνεια που έχουν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Η αδυναμία πληρωμών θα δημιουργήσεις τεράστια προβλήματα στις τράπεζες που θα βρεθούν με ακίνητα των οποίων η αξία θα είναι πλέον στο μισό και κάτω και δεν θα μπορούν να πωληθούν. Οι ζημιές θα είναι τόσο μεγάλες και τόσο παρατεταμένες που οι περισσότερες θα κινδυνεύσουν με χρεωκοπία.ΤΟ ΙΔΙΟ θα συμβεί και στον δημόσιο τομέα. Οι φόροι που απαιτούνται δεν υπάρχουν και οι κατασχέσεις στις οποίες μπορεί το κράτος να προχωρήσει σε τίποτα δεν θα αλλάξουν την κατάσταση. Παράλληλα, καθώς το διαθέσιμο καταναλωτικά εισόδημα θα τείνει προς το μηδέν, ο τομέας του εμπορίου και των υπηρεσιών θα καταρρεύσει ολοκληρώνοντας την πιο επώδυνη περίπτωση γενικής χρεωκοπίας. Από αυτό το σπιράλ της ύφεσης δεν υπάρχει έξοδος με την εφαρμοζόμενη πολιτική των δυνάμεων που εξουσιάζουν πλέον απόλυτα τη χώρα μας.
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ που ακολουθούν και υπηρετούν, αυτό του άγριου νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας, όπως το οραματίστηκε ο Μίλτον Φρίντμαν, στην καλύτερη περίπτωση θα χρειαστεί 10 χρόνια για να βρει κάποια ισορροπία, όπως μας είπε ο χερ Σόιμπλε, υπολογίζοντας πως τόσο έκανε να συμβεί αυτό όταν το πείραμα εφαρμόστηκε στη Χιλή και μάλιστα υπό καθεστώς στυγνής δικτατορίας. Βεβαίως εδώ δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε τόσο. Για τον απλούστατο λόγο ότι η χρεωκοπία θα συμβεί πολύ νωρίτερα.
ΑΥΤΟ που σχεδιάζεται και νομίζουν πως μπορεί να σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, θα γίνει η αρχή του τέλους Και μόνο η υποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών κατά 40% με 50%, με σταθερές τις υψηλές δανειακές τους υποχρεώσεις, που ξεπερνούν το συνολικό ΑΕΠ της χώρας (τέλος του 2010 ήταν στο 124%), είναι αρκετός λόγος για ένα βίαιο κραχ. Αν συνυπολογίσουμε και την αδρανή βόμβα των μεταχρονολογημένων επιταγών, που ξεπερνούν τα 300 δισ. ευρώ, τότε -υποθέτω ότι- γίνεται αντιληπτό το σενάριο της καταστροφής. Γενική παύση πληρωμών. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζουμε ότι δεν έχουμε κυβέρνηση.
ΤΩΡΑ υπολογίζουν πως με κούρεμα του δημοσίου χρέους κατά 50% η ελληνική οικονομία μπορεί να ζήσει επειδή το χρέος της από 160% θα πέσει στο 105%. Θα μπορούσε να απαντήσει κανείς θετικά, με την προϋπόθεση πως υπάρχει οικονομία. Διότι αυτό που υπάρχει σήμερα, το κλίμα στις επιχειρήσεις, είναι ο σώζων εαυτό σωθήτω. Η εσωτερική αγορά έχει καταρρεύσει. Όσοι μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες το κάνουν, κάποιοι αγωνίζονται για αναλήψεις φασόν από τις μεγάλες πολυεθνικές και οι υπόλοιποι ετοιμάζουν τα λουκέτα τους.
Όταν κατεδαφίζεις το Δημόσιο, χωρίς κανείς να αντικαθιστά κρίσιμες λειτουργίες στην οικονομική ανάπτυξη, και με μηδέν δημόσιο χρέος είσαι καταδικασμένος, πολύ περισσότερο όταν οι πολιτικές λιτότητας επικρατούν πλέον σε όλη την Ευρώπη περιορίζοντας το πεδίο για εξωστρεφείς δράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου