Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Ο Παπαντρέου έφερε στρατοχωροφύλακες να τον φυλάνε;


Ταξιαρχία EuroGendFor στη Λάρισα μέσω Ηγουμενίτσας

Ήρθαν, λέει, για... άσκηση!
Φοβούνταιι, λέει, για "Low-level Terrorism" (διαδηλώσεις) στην Ελλάδα

Οι οπλίτες της European Gendarmerie Force μπήκαν με πολιτικές πτήσεις ενώ τα τεθωρακισμένα ήρθαν ξεχωριστά.
Η κυβέρνηση, τρέμοντας την λαϊκή εξέγερση και αφού δε μπορεί να βασιστεί ούτε στον Στρατό για να καταστείλει τον εχθρό λαό, έφερε μια Ταξιαρχία της Ευρωχωροφυλακής, της Eurogendfor. Ουσιαστικά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετέφερε μια μεγάλη παραστρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Δύναμης Καταστολής Εξεγέρσεων – Eurogedfor – πρακτικά ειδική μονάδα Στρατοχωροφυλακής, μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, πλήρως εξοπλισμένη με Τεθωρακισμένα οχήματα.

Μπουραντάδες 2011
Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν:

* H Eurogendfor πέρασε στην Ελλάδα από την Ηγουμενίτσα. Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες οι πρώτες μονάδες αφίχθηκαν μεταξύ 08-10/10 στην Ηγουμενίτσα, όπου μεταφέρθηκαν από την βάση τους στην Βόρειο Ιταλία.

* Μία ολόκληρη Ταξιαρχία, αποτελούμενη από Γερμανούς και Ολλανδούς, με πολιτικά ρούχα και βαλιτσάκια με την ένδειξη της Ευρωπαϊκής Δύναμης Καταστολής Εξεγέρσεων (Eurogedfor) μπήκε στην Ελλάδα μέσω Ηγουμενίτσας και μετακινήθηκε στη Λάρισα, όπου -σύμφωνα με πληροφορίες- στρατοπέδευσε.

* Ο μόνος χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει έναν τέτοιο αριθμό ανδρών είναι το αεροδρόμιο της Π.Α. που πρόσφατα έκλεισε στην Λάρισα. Την επομένη ημέρα της άφιξης των ανδρών της Eurogendfor μπήκαν από την Ηγουμενίτσα φορτηγά (νταλίκες) που μετέφεραν καμουφλαρισμένα (σκεπασμένα) τεθωρακισμένα οχήματα.

* Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες κάτοικοι της Ηγουμενίτσας αλλά και της Λάρισας πλήθος ανδρών με πολιτικά που κρατούσαν βαλίτσες με το σήμα της EGF καθώς επίσης και πολλές νταλίκες με μηχανοκίνητα (κάτι σαν τις “αύρες” που χρησιμοποιούσε παλαιότερα η δική μας αστυνομία) βγήκαν στην Ηγουμενίτσα και κατευθύνθηκαν στην Λάρισα όπου και εγκαταστάθηκαν.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι αφίχθηκαν για κοινή άσκηση καταστολής εξεγέρσεων με την Ελληνική Αστυνομία!
Δηλαδή ενώ ο κόσμος της εργασίας ετοιμάζεται να διαδηλώσει μαχητικά και μαζικά τις επόμενες μέρες ενάντια στις δεκάδες χιλιάδες απολύσεις-εφεδρεία στο Δημόσιο τομέα, ενάντια στην Κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων και του Κατώτατου Μισθού, ενάντια στα Χαράτσια και το γενικό ξεπούλημα τα κυβερνητικά παπαγαλάκια μιλούν για άσκηση και όχι για μεταφορά αδίστακτων μονάδων Στρατοχωροφυλακής που μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί σε κατεχόμενες από τον ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ και το ΝΑΤΟ περιοχές!

Το γεγονός εμπεριέχει και έναν σημαντικό συμβολισμό: τη βδομάδα που ήταν η επέτειος της Απελευθέρωσης από τους Γερμανούς Ναζιστές Κατακτητές, τους Ιταλούς Φασίστες, τους Ταγματασφ-αλήτες, τις κυβερνήσεις Τσολάκογλου/Λογοθετόπουλου/Ράλλη και ενώ συμπληρώνονται 67 χρόνια από την τελευταία εισβολή βρετανικών στρατευμάτων για να επιβάλλουν το Νόμο και την Τάξη ενός και πάλι Γεωργίου Παπανδρέου, εισβάλλουν μετά από συνεννόηση Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Ε.Ε.-ΔΝΤ ξένα στρατεύματα, Ολλανδικά και Γερμανικά, να επιβάλλουν το δίκιο των τοκογλύφων, των τραπεζών και του κεφαλαίου!
Έρχεται δηλαδή η Ευρωπαϊκή Στρατοχωροφυλακή για να κάμψει με ανείπωτη βία τις λαϊκές αντιδράσεις στα μέτρα εξαθλίωσης.

Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι και στην Εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, εξαιτίας της δολοφονίας του 15χρονου μαθητή Α.Γρηγορόπουλου, η γερμανική κυβέρνηση είχε προτείνει την αποστολή της Eurogedfor ώστε να συμβάλλει στην καταστολή των μαχητικών κινητοποιήσεων, αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ, υπολογίζοντας την ένταση της λαϊκής αντίδρασης που θα προκαλούσε μια τέτοια κίνηση, αρνήθηκε. Επίσης, όμως και ο Στρατός, μόνιμοι και φαντάροι αρνήθηκαν να κατέβουν στο δρόμο και να στραφούν ένοπλα ενάντια στους αγωνιζόμενους.

Σημειώνουμε ότι η Eurogedfor είναι ένοπλο σώμα με ΤΟΜΑ (Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης) στον εξοπλισμό της, η οποία δημιουργήθηκε για εκτέλεση αποστολών σε πεδία όπως το Κοσσυφοπέδιο, το Αφγανιστάν κλπ, όπου οι κλασικές ένοπλες δυνάμεις αδυνατούν να φέρουν εις πέρας αποστολές καταστολής πλήθους!
Να θυμίσουμε ότι σχετικά πρόσφατα, η 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία, που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, είχε πραγματοποιήσει παρόμοια άσκηση, την άσκηση ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ.


Όμως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ξέρει ότι δεν μπορεί να εμπιστεύεται τον Στρατό. Όταν οι απόστρατοι κάνουν ντου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την σύνταξη πείνας και τις κλεμμένες εισφορές στα Μετοχικά Ταμεία, όταν οι αξιωματικοί-υπαξιωματικοί βλέπουν να τους μένουν ελάχιστα ευρώ εξαιτίας των περικοπών και του δανείου για να βγάλουν το μήνα, ενώ σε αρκετές μονάδες της παραμεθορίου λειτουργούν άτυπα συσσίτια για τους στρατιωτικούς.
Ε, τότε, μπορείς να βγεις στο δρόμο με το πιστόλι και το ρόπαλο για να στηρίξεις την κυβέρνηση που έφερε και εσένα σε αυτή την κατάσταση; Μήπως θα αναλάβουν την Καταστολή Πλήθους οι ΕΠ.ΟΠ. που ο ΥΕΘΑ Π.Μπεγλίτης σχεδιάζει άμεσα να απολύσει χιλιάδες από αυτούς γιατί κοστίζουν ακριβά; Μήπως θα βγουν στο δρόμο οι φαντάροι που απειλούνται με αύξηση θητείας για να δουλεύουν περισσότερους μήνες ως άμισθοι δούλοι, που τους ταΐζουν σάπια κρέατα και κονσέρβες;

ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΩΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΝΤ-Ε.Ε-
ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΞΕΝΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ!

Ο Κοινοβουλευτικός Ολοκληρωτισμός στη χώρα μας έκανε το κρίσιμο βήμα. Κάλεσε την Στρατοχωροφυλακή να καταστείλει το λαό μας και μάλιστα κάλεσε τους Γερμανούς και Ολλανδούς. Κάποτε έβγαζαν τα τανκς οι Συνταγματάρχες. Τώρα τα βγάζουν οι Συνταγματολόγοι ή καλύτερα, τα κουβαλούν από το εξωτερικό!

Ο λαός μας όμως δεν πρέπει να φοβηθεί. Ο λαός μας δεν πρέπει να κάνει πίσω. Αυτοί μας φοβούνται. Αυτοί που δεν μπορούν νε ξεμυτίσουν μακριά από τις θωρακισμένες μερσεντές και τα ΜΑΤ, μας τρέμουν.
Η οργή μας πια βγαίνει στο δρόμο. Σχολεία-Πανεπιστήμια-Νοσοκομεία-Υπουργεία-Δημόσιες Υπηρεσίες, όλα καταλαμβάνονται το ένα μετά το άλλο. Τι άλλο να κάνεις όταν το παιδί σου λιποθυμά στην αυλή των σχολειών από πείνα, όταν στα παίρνουν όλα, όταν σου αφαιρούν την Αξιοπρέπεια, την Ελπίδα, σε πετούν εξαθλιωμένο, σιδηροδέσμιο και προσκυνημένο στην ιστορία.
Το μόνο που έχει μείνει στην κυβέρνηση είναι η Αλήτικη προπαγάνδα των μεγαλοδημοσιογράφων που χύνουν λάσπη και μίσος από τα κανάλια των εφοπλιστών και των εργολάβων, οι μπουκωμένοι χιλιάδες ευρώ δικαστές και η κρατική τρομοκρατία με τους ΜΑΤατζήδες και τους ανεγκέφαλους της ΔΙΑΣ-ΔΕΛΤΑ.

Αυτή την κυβέρνηση δεν τη θέλει κανένας άλλος. Όλοι θέλουν να φύγει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα Μέσο-Μάκρο και ότι άλλο Μνημόνια των τοκογλύφων, της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. Μας διαλύουν τη ζωή, καταργούν εργασιακά δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες, μας πετούν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στην ανεργία, μας σκλαβώνουν εμάς και τα παιδιά μας για πάντα.
Καλούμε τους Φαντάρους και τα Μόνιμα στελέχη να Αρνηθούν την εκτέλεση κάθε Παράνομης Διαταγής σύμφωνα με τη Συνείδηση τους, κάθε διαταγή Ντροπής και Τρομοκρατίας που θα τους θέσει ενάντια στον εξεγερμένο λαό μας. Να αρνηθούν οποιαδήποτε υπηρεσία στους Γερμανούς και Ολλανδούς Μισθοφόρους.

http://www.novafm106.gr/index.php/articles/repression/1273-eurogendfor-at-larissa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου