Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Που Θα φθάσει αυτή η ιστορία; Οικονομία και κράτος διαλύουν την κοινωνία


Υποτίμηση της εργασίας: οι άνεργοι πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο,
οι βιοτεχνίες κλείνουν σε αναλογία 2,5/1 με αυτές που ανοίγουν, οι επιχειρησιακές συμβάσεις αντικαθιστούν τη στοιχειώδη συνδικαλιστική διαπραγμάτευση.
Πρωτογενής παραγωγή: η καλλιεργήσιμη γη μετατρέπεται σε χώρο
εναπόθεσης φωτοβολταϊκών, οι βοσκότοποι σε λόφους που χτίζονται ή καίγονται και η θάλασσα μια μπλε έκταση όπου θα επιπλέουν τουριστικά. Η περιφέρεια αδειάζει από ανθρώπους γεμίζοντας τις πόλεις με ανέργους και παρίες του 21ου αιώνα.
Καπιταληστρική βαρβαρότητα: το ιδεολόγημα της ανταγωνιστικότητας με τον ψευδή στόχο της “κοινωνικής συνοχής” πετά σαν “άχρηστους” απ’ την παραγωγή ένα ολοένα και μεγαλύτερο πλήθος αναλώσιμου πολυεθνικού προλεταριάτου, βυθισμένο στη φτώχεια, τη μιζέρια και την εγκληματικότητα.
Πολιτικό σύστημα: χρεωκοπημένο! Τα κόμματα αποδείχτηκαν πλέον ξεκάθαρα πως είναι πιστοί συνεργοί των οικονομικών ελίτ και τα συνδικάτα απλοί βραχίονές τους στους εργατικούς χώρους. Από την άλλη πλευρά, οι ελάχιστες κινήσεις ταξικού ανταγωνισμού μέσα από τους αυτοοργανωμένους αγώνες προσφέρουν κάποια μηνύματα και εμπειρίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν όμως το τσουνάμι της ανεργίας και της φτώχειας.
Υπάρχει επιστροφή; Όχι, μη γελιόμαστε! Θα ζήσουμε μεγαλύτερη βαρβαρότητα. Πολέμους κρατικών συμμοριών με στόχο την κυριαρχία και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές ενέργειας, μεγαλύτερη μετανάστευση και τεράστιες στρατιές μισθωτών ή άνεργων σκλάβων. Τα δώδεκα εκατομμύρια ελλήνων και μεταναστών που ζουν εδώ, είναι απλώς ένα από τα κοπάδια προς εκμετάλλευση.
ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Η οικονομία της αγοράς δεν χωράει εμάς, που είμαστε η κοινωνία. Πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας. Τώρα, στον τόπο μας, στο χωριό και στην πόλη.
Να απελευθερώσουμε από το κράτος και την αγορά, τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Με επίθεση στους θεσμούς και δημιουργία αντιθεσμίσεων προς την κατεύθυνση της κοινοτικοποίησης της οικονομίας, της ισορροπίας φύσης και κοινωνίας, δημιουργούμε την ελευθεριακή πολιτεία.
ΠΩΣ;
Ξεπερνώντας τα ψέμματα των κυρίαρχων και των ΜΜΕ. Δεν είμαστε άχρηστοι ούτε περισσεύουμε. Να πραγματοποιήσουμε εδώ και τώρα τη συλλογική αυτοαξιοποίηση της εργατικής μας δύναμης. Να οργανώσουμε την παραγωγή και τις υπηρεσίες μας με βάση τις κοινωνικές ανάγκες κι όχι αυτές των τραπεζών και των αφεντικών. Η οικειοποίηση και λειτουργία της παραγωγής και των υπηρεσιών, η δημιουργία κοινοτικοποιημένων υπηρεσιών, η γέννηση κοινωνικών εργαστηρίων, η κοινή χρήση της γης, η απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής και δημόσιας γης, η εξάπλωση του συνεργατισμού μεταξύ ίσων (και όχι εταίρων), ο κολεκτιβισμός στην πόλη και το χωριό, είναι μερικές από τις ευτοπικές πρακτικές μέσα από τις οποίες θα συναντηθεί και πάλι η κοινωνία.

Ούτε είμαστε άχρηστοι ούτε περισσεύουμε
Άχρηστος και περιττός είναι ο καπιταλισμός


ομάδα ελευθεριακών κομμουνιστών
Φλεβάρης 2011
www.eleftheriakoi.blogspot.com
libcommu@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου