Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Δημιουργείται Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Κέρκυρα

Με πρωτοβουλία του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου(enalktikoergastiri.wordpress.com):

« Αφετηρία όλων μας, είναι η μη αποδοχή του τεράστιου οικονομικού συστήματος, που τρέφεται από την ανάγκη της συσσώρευσης κέρδους και επιβιώνει με την εκμετάλλευση των εργαζόμενων ανθρώπων. Είναι η μη αποδοχή της υπάρχουσας οικονομίας της αγοράς και του διεφθαρμένου εμπορίου, του κατευθυνόμενου ανεξέλεγκτου καταναλωτισμού και της βίαιης καταστροφής του περιβάλλοντος. Είναι η μη αποδοχή της ολιγαρχικής δομής των οικονομικών μοντέλων, μέσα στα οποία φαντάζουμε αβοήθητοι και ανυπεράσπιστοι. Είναι η μη αποδοχή της ανισότητας και της φτώχειας, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και η μη αποδοχή του κοινωνικού αποκλεισμού των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Είναι η μη αποδοχή του παραλογισμού, το χρήμα να φαντάζει ως το κυρίαρχο μέσο διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι η μη αποδοχή ότι η νέα γενιά αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας και όχι ως ελεύθερο πολιτικό υποκείμενο.

Σκοπός μας είναι η ίδρυση ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας της οικονομικής ζωής. Αυτό σημαίνει, πως οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις οικονομικές σχέσεις μέσα στην κοινωνία και να επανεκτιμήσουμε τη συνολική μας στάση σε ζητήματα κατανάλωσης, εμπορίας και παραγωγής. Με άλλα λόγια, να συνειδητοποιήσουμε το βαθμό στον οποίο είμαστε συνυπεύθυνοι για τις υπάρχουσες οικονομικές δομές και μεθόδους. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τυφλά, το σημερινό εκμεταλλευτικό οικονομικό σύστημα. Γι’αυτό πρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να σκεφτούμε πώς θα αναπτύξουμε μια κοινωνική οικονομία των πολιτών, που θα φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών και όχι την κερδοσκοπία. Που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, της ήπιας καλλιέργειας της γης και την προστασία του φυσικού κόσμου.
Μια απάντηση σε αυτά, είναι η ίδρυση του Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων, στην Κέρκυρα.

Οι στόχοι του εγχειρήματος είναι οι εξής:
1. Οικονομική αποανάπτυξη και τοπικοποίηση.
2. Οικονομία της ισότητας, της αλληλεγγύης και του αυτοκαθορισμού.
3. Ενίσχυση της μικροοικονομίας.
4. Οικονομία των πολιτών και των κοινωνικών σχέσεων.
5. Οριζόντια και συνεργατική αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων.
6. Κοινωνική δικαιοσύνη.
7. Παράκαμψη των μεσαζόντων.
8. Όχι στην κερδοσκοπία.
9. Ναι στην αχρήματη ανταλλαγή.
10. Ναι στην αυτοπαραγωγή.

Οι αρχές του εγχειρήματος είναι οι εξής:
1. Αχρήματη ανταλλαγή.
2. Ισότητα και ισοτιμία.
3. Ανοιχτές διαδικασίες και διαφάνεια.
4. Συνεργασία και αλληλεγγύη.
5. Ενότητα στη διαφορά.
6. Συλλογική δυναμική.
7. Αυτονομία.
8. Οριζόντια δικτύωση.
9. Τοπική γείωση.
10. Μηδενική γραφειοκρατία. »

Σύντομη περιγραφή του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου.


Μια ομάδα φοιτητών και καθηγητών, ως μη κερδοσκοπική Ένωση Φυσικών Προσώπων, με σκοπό την έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη, οργανώνει δωρεάν μαθήματα σε μετανάστες και οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες. Σήμερα απαριθμεί πάνω από 450 μαθητές μικρούς και μεγάλους, 43 καθηγητές και 38 μαθήματα ( δυσλεξία, νοηματική, 7 γλώσσες, μαθηματικά και φυσική, αρχαία και έκθεση, φιλοσοφία και κοινωνιολογία, 4 χορούς, αστρονομία, φωτογραφία, 5 μουσικές, κεραμική, καραγκιόζη, γιόγκα, ελεύθερο σχέδιο, βυζαντινή αγιογραφία κλπ ). Στεγάζεται σε χώρους πολλαπλών χρήσεων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Κέρκυρας. Δημιούργησε μια θεατρική και μια κινηματογραφική ομάδα και συμμετέχει σ’ένα μόνιμο συσσίτιο μεταναστών στο λιμάνι της πόλης. Διοργάνωσε μια επιστημονική ημερίδα για την εκπαίδευση και ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Ήδη ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το δεύτερο αντιρατσιστικό διήμερο φεστιβάλ την άνοιξη.
Η ίδια φιλοσοφία του εγχειρήματος προσπαθούμε να μεταφερθεί και στο πεδίο της τοπικής αλληλέγγυας οικονομίας. Πρώτο στάδιο είναι αυτό του Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων και δεύτερο ίσως η δημιουργία ενός μη κερδοσκοπικού Μικτού Συνεταιρισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου