Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Οι Εθελοντές του Κάμπιγκ της ΒούλαςΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ με ΣΚΟΠΟ την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ των 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 84 και 107/2012 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. 

Από τις 10 Ιουνίου 2012, το πρώην Κάμπινγκ Βούλας αποδόθηκε στην κοινή δημόσια χρήση, όπως
υπαγορεύει και ο φυσικός χαρακτήρας του, ως δημόσιος χώρος πράσινου και ακτής. Σε εφαρμογή
των αποφάσεων 84 και 107/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου, την ημέρα εκείνη αντιδήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, απελευθέρωσαν το χώρο που άρχισε να
καθαρίζεται και να αναβαθμίζεται από εθελοντές με σκοπό να λειτουργήσει άμεσα σαν ελεύθερη
ακτή από τους πολίτες, για κολύμβηση, περίπατο, ήπια άθληση και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως
όφειλε να λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Από την ημέρα εκείνη και επί ένα σχεδόν χρόνο
λειτουργεί με φροντίδα της Ανοιχτής Συνέλευσης των Εθελοντών, που όπως είναι γνωστό, εκτός από
την διασφάλιση της δωρεάν κολύμβησης, οργανώνει και πραγματοποιεί πολλές εκδηλώσεις
πολιτιστικού, οικολογικού και επιμορφωτικού περιεχομένου, καθώς και δράσεις κοινωνικής
αλληλεγγύης. Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς διαπιστώσαμε ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά
ο χώρος, χρειάζονται βασικές υποδομές. Γι΄αυτό αποφασίζουμε τις παρακάτω συγκεκριμμένες
ενέργειες και μέτρα: 

1.- Να πραγματοποιηθεί αποψίλωση από κλιμάκιο της Πυρασφάλειας του Δήμου. Η αποψίλωση να
επαναλαμβάνεται στην αρχή κάθε αντιπυρικής περιόδου, αλλά και συχνότερα, αν αυτό κριθεί
απαραίτητο. 

2.- Να τροφοδοτηθεί η περιοχή, με ενέργειες του Δήμου και εντός 10 εργάσιμων ημερών,   με παροχή
νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Το νερό θα χρησιμοποιείται για την άρδευση δένδρων, παρτεριών ή
καλλιεργειών που θα φυτευθούν από εθελοντές, για λόγους πυρασφάλειας, αλλά και για την
υποστήριξη μελλοντικής δημιουργίας ντουσιερών και τουαλεττών. Το ηλεκτρικό ρεύμα θα εξυπηρετεί
τις λειτουργίες του χώρου (φωτισμός στα κτίρια που λειτουργούν από εθελοντές και τα οποία
στεγάζουν λειτουργίες του χώρου, αλλά και πολιτιστικές  επιμορφωτικές δραστηριότητες) και τον
φωτισμό ασφαλείας, το δίκτυο του οποίου πρέπει σύντομα να επεκταθεί τουλάχιστον σε όλη τη
διαδρομή μέχρι την ακτή. 

3.- Να πραγματοποιηθεί (πρόχειρο, κατ’ αρχήν) έργο διευθέτησης της στάθμευσης εισερχομένων
οχημάτων στη χερσαία περιοχή, σε περιορισμένο χώρο πλησίον της εισόδου από Λεωφόρο Κ.
Καραμανλή, σε συνδυασμό με αποκλεισμό της πρόσβασης των οχημάτων στο δυτικότερο τμήμα (προς
την ακτή) και με δυνατότητα προσωρινής άρσης του αποκλεισμού για οχήματα έκτακτης ανάγκης,
δημοτικά οχήματα ή άλλα που εξυπηρετούν περιστασιακά συλλογικές / κοινωφελείς δραστηριότητες.
Το έργο αυτό να πραγματοποιηθεί εντός 10 εργασίμων ημερών, εν όψει και της ερχόμενης
καλοκαιρινής περιόδου. 

4.- Να αποξηλωθεί και να απομακρυνθεί από το χώρο, με μέριμνα του Δήμου και μετά την
ολοκλήρωση των προηγούμενων έργων, όλη η αυθαίρετη περίφραξη του χώρου με μέτωπο στην
παραλιακή λεωφόρο Κων. Καραμανλή. 

5.- Η Δημοτική Αστυνομία να περιλάβει τον χώρο στο πρόγραμμα τακτικών περιπολιών της, ιδιαίτερα
κατά τις νυκτερινές ώρες. 

6.- Να αποξηλωθούν, με ενέργειες του Δήμου και εντός 10 εργάσιμων ημερών, τα παράνομα
εγκατεστημένα στον παράκτιο χώρο γήπεδα beach volley, από την γειτονική επιχείρηση της
οργανωμένης Α’ πλαζ. 

7.- Να ορισθεί ένας εκ των αντιδημάρχων, ως υπεύθυνος επικοινωνίας με την Ανοιχτή Συνέλευση των
Εθελοντών του πρώην Κάμπινγκ Βούλας.

Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκο Κικίλια. 

Κοιν.: 1.- Δήμαρχο, κ. Σπυράγγελο Πανά. 
2.- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους. 

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, 2 Μάη 2013 

ΑΙΤΗΣΗ για ΣΥΖΗΤΗΣΗ στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με ΘΕΜΑ: 
"ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ στο ΧΩΡΟ του ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ". 

Δεδομένων των απόφασεων του Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 84/2012 και
107/2012 και της συνεχούς παρουσίας εθελοντών που συντηρούν, καθαρίζουν και
αναδεικνύουν τον χώρο του Κάμπινγκ Βούλας με πλήθος πολιτιστικών,
αλληλέγγυων και οικολογικών δράσεων, 

δεδομένης της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου και του γεγονότος πως ήδη
προσέρχεται σημαντικός αριθμός κολυμβητών στην παραλία του κάμπινγκ Βούλας, 

δεδομένων των πρόσφατων σοβαρών συμβάντων στο χώρο του Κάμπινγκ, 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

τη συζήτηση του θέματος "Διασφάλιση Υποδομών στο χώρο του Κάμπινγκ Βούλας",
ως πρώτο, προ ημερησίας διατάξεως θέμα, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στέλιος Γκίκας, από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο "Πολιτεία" Βούλας. 

Θάνος Ματόπουλος, από τη Συνέλευση Εθελοντών Κάμπινγκ Βούλας. 

Αντώνης Σπανολιός, από την Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΒΒ Ενάντια στα Χαράτσια. 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΠΟ   10/6/2012   ΕΩΣ  15/5/2013
  Από τις 10 Ιουνίου 2012 ,πού με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου  άνοιξε ο χώρος του Κάμπινγκ Βούλας, οι εθελοντές που συμμετείχαν στο άνοιγμα παρέμειναν σε αυτόν με σκοπό αρχικά την φροντίδα του χώρου , την καθαριότητα του και την αποκατάσταση των φθορών στον χώρο και τα κτήρια .
Ξεκίνησαν την εθελοντική τους δράση με καθημερινή καθαριότητα σε όλο τον χώρο ( 60 στρέμματα ) από ομάδες που συντονίζονταν  από την εβδομαδιαία ανοιχτή συνέλευση που ξεκίνησε στις 13/6/2012 .
  Σε αυτή την συνέλευση και σε όλες όσες ακολούθησαν ,πάγιο αίτημα ήταν και είναι η συμμετοχή και η συνεργασία του Δήμου Β.Β.Β. ,καθώς και ότι ο χώρος του Κάμπινγκ Βούλας είναι Δημοτικός χώρος - Ελεύθερος Κοινόχρηστος  και η συμμετοχή όλων των Πολιτών είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του χώρου .
  Με αποφάσεις της ανοιχτής συνέλευσης και με την ενεργή συμμέτοχη και έξοδα πολλών πολιτών στο διάστημα των 11 μηνών έγιναν επιγραμματικά :
·         Καθημερινός καθαρισμός ( το καλοκαίρι ) - εβδομαδιαίος καθαρισμός ( το χειμώνα )
·         Τοποθέτηση κάδων σε όλο τον χώρο για εύκολη συλλογή απορριμμάτων.
·         Ανακατασκευή 2 κτηρίων για στέγαση των  δράσεων των προτεινόμενων από πολίτες.
·         Κατασκευή αλλαξιέρας - καθαρισμός άμμου παραλίας.
·         Σήμανση του χώρου για ανάδειξη και προστασία -Κατασκευή και τοποθέτηση σκεπασμάτων σε φρεάτια 43τ
·          Με την φροντίδα και καθαριότητα του χώρου ο αριθμός των λουομένων δεκαπλασιάστηκε και με την
παρουσία ομάδων εθελοντών σταμάτησαν οι καταχρήσεις  στη παραλία και  έγινε  για οικογένειες.
·         Μουσικές βραδιές με το φώς της πανσελήνου
   1.  Με συμμετοχή 70 πολιτών 4/7/2012
   2.  Με συμμετοχή 90 πολιτών, ζωντανή μουσική και συλλογικό τραπέζι 4/8/2012
   3.  Με συμμετοχή 70 πολιτών 1/9/2012
·    Προβολές ενημερωτικές - θεματικές για ευαίσθητα θέματα. ( 30-70 πολίτες ανά προβολή)
       1.  "ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ" Εκποίηση Νερού -ομιλία επιστημόνων-εργαζομένων  ΕΥΔΑΠ
       2.  " SICKO " Άκριτη ιδιωτικοποίηση δομών Υγείας - ομιλία Γιατρών - ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ - ΤΖΑΝΕΙΟΥ
       3. " ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ " Ακλούθησε συζήτηση
       4. " THE NAVIGATORS " Εκποίηση των τραίνων - παρουσίαση από στελέχη του ΟΣΕ
       5. " Η ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΟΥΣ " Οικολογική καταστροφή μεταλλεία χρυσού Χαλκιδική -παρουσίαση από συντονιστικό αγώνα Αττικής.
       6.  " Ο ΑΛΛΗΘΙΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ " Ομιλία - συζήτηση εκπροσώπου ΑΠΕΛΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ.
       7. " ΑΥΤΟΚΤΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΗΡΟΥΝΙ " + " ΣΠΟΡΟΣ " Διατροφή έλεγχος και ποιότητα -ομιλία και συζήτηση  με πρόεδρο Βιοκαλλιεργητών  Αττικής.
       8. " ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ " Οικονομικός στραγγαλισμός και εκποίηση κοινωνικών δομών .
     9. " THE MONEY FIX " Ο έλεγχος της παραγωγης του χρήματος - ο ρόλος των μεγάλων τραπεζών.
     10. " ΕΠΑΝΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ " Συζήτηση με νομικούς και συλλογικότητες.
     11. " ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΨΕΚΑΖΟΥΝ " Tα CHEMTRAILS στον ουρανό και από τι χημικά αποτελούνται.
·         Αλληλεγγύες δράσεις - συμμετοχή σε δράσεις πανελλαδικές .
      1.  Παζάρι αλληλεγγύης - συλλογικό τραπέζι - μουσική 16 / 12 / 2012 ( 90 πολίτες )
      2.  Συλλογική κουζίνα αλληλεγγύης (αντί για βασιλόπιτα)10 / 2 / 2013  - αλληλεγγύη στους απλήρωτους
                εργαζόμενους ναυπηγείων Ελευσίνας και επιστρατευμένων εργαζομένων ΜΕΤΡΟ ( 130 πολίτες).
      3. Προσυγκέντρωση και αγορά παιδικών τροφών υγειονομικού υλικού για ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
                               ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - παράδοση 6 / 3 / 2013 ( 5 κιβώτια παιδικές τροφές
                               & 3 σακούλες φάρμακα- η δράση συνεχίζεται ).
      4.  Συγκέντρωση τροφίμων για απλήρωτους εργαζόμενους ναυπηγείων Ελευσίνας - 20/3/2013
                                 ( τρόφιμα 8 κούτες & 9 τσάντες).
      5. Συμμετοχή στη πανελλαδική Δράση let's do it Greece 2103 - καθαρισμός Κάμπινγκ (11 πολίτες)    
1 .

·         Προβολές κινηματογραφικών ταινιών . ( παρακολούθησαν  ανά ταινία 30-90 πολίτες)
       1.  " ΟΙ ΑΘΙΚΤΟΙ "  - 8 / 8 / 2012
       2.  "ΟΙ ΙΠΠΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ " - 17 / 8 / 2012
       3.  "LA BELLE VERTE " - 29 / 8 / 2012
       4. "  9  "  - 5 / 9 / 2012
       5. " ΠΑΡΕ Τα ΑΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΑ " - 6 / 10 / 2012
       6. " ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ " - 5 / 12 / 2012
       7. " ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ " -  21 / 12 / 2012
       8. " ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ " - 18 / 1 / 2013
       9. " ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ " - 1 / 3 / 2013
     10. " Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ " - 29 / 3 / 2013
     11. " Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΠΡΑΙΑΝ " - 12 / 4 / 2013
     12. " V - FOR VENDETTA "   -  * 24 / 5 / 2013 ( EΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ )
·        Θεατρικό "ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ" - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ - ΠΙΚΠΑ 23/9/2012 - (120 πολίτες)
·         Συμμετοχή στην προστασία του ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.
      1. Συνάντηση φορέων & πολιτών από 9 παραλιακές περιοχές συζήτηση - συντονισμός 23/7/2012
      2. Συνάντηση φορέων & πολιτών από 7 παραλιακές περιοχές συζήτηση - συντονισμός  3/9/2012
      3. Δράση ενάντια στην εκποίηση του Σαρωνικού - Συντονισμένη Δράση σε 7 παραλίες σε 6 Δήμους.
·        Μαθήματα - Σεμινάρια - Εργαστήρια
      1.  Εργαστήρι Ντεκουπάζ - 1 / 2 / 2013 ( 12 πολίτες)
      2.  Εργαστήρι Ζυμώματος ψωμιού - 16 / 2  /2013 ( 27 πολίτες)
      3.  Μαθήματα πρακτικής μελισσοκομίας , σύνολο θεωρητικής - πρακτικής 16 ώρες - Έναρξη 5 / 3 / 2013( 40 πολίτες - λόγω αυξημένης ζήτησης θα γίνει και Β΄ κύκλος)
      4. Θέατρο και θεατρικός αυτοσχεδιασμός    - Έναρξη 6 / 3 / 2013 ( 8 πολίτες)
      5. Μαθήματα YOGA για αρχαρίους - Έναρξη 7 / 3 / 2013 ( 10 πολίτες)
      6. Παιδική ζωγραφική - Έναρξη 16 / 3 / 2013 ( 1 πολίτες) - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ { Αρχή από νέα σχολική χρονιά}
      7. Εργαστήρι Φυσικής Καλλιέργειας, με τον Π.ΜΑΝΙΚΗ - 23/3/2013 ( 230 πολίτες).
          Δημιουργήθηκε και τον περιποιούμαστε λαχανόκηπος φυσικής καλλιέργειας ,υπάρχουν αιτήματα για επέκταση του κήπου και από φθινόπωρο νέο κύκλο μαθημάτων
βιωματικής φυσικής καλλιέργειας . 
      8. Σεμινάρια εναλλακτικής θεώρησης της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας 1 έως 22 Απριλίου 2013
                               Α' κύκλος σεμιναρίων ( 40 πολίτες).
      9. Σεμινάρια εναλλακτικής θεώρησης της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας 13 Μαΐου  έως 3 Ιουνίου 2013 Β' κύκλος σεμιναρίων ( 42 πολίτες).
·        Εορτασμός της Πρωτομαγιάς 2013 στο Κάμπινγκ Βούλας ( 15 πολίτες + 8 παρευρισκόμενοι ).
        1. Φτιάχνω σπορείο και φυτεύω παραδοσιακούς σπόρους
        2. Παιχνίδι με φωτογραφικό σαφάρι
        3. Συλλογικό τραπέζι
        4. Συλλογική ζωγραφική με θέμα " ΜΑΝΑ ΓΗ "
        5. Προβολή ντοκιμαντέρ " ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ "
        6. Προβολή ντοκιμαντέρ " WASTELAND "
·        Φιλοξενήθηκε στο Κάμπινγκ το "ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2013 " -10 & 11 /5/2013
          από τους εθελοντές έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση του χώρου -  . 
          Πυρασφάλεια - περιφρούρηση -  ( 25.000 πολίτες)

ΑΚΤΕΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ - ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΑΓΑΘΑ
ΑΜΕΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ  ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου