Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΙΑΣΟ ΤΩΝ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΩΝ...Αν

Ανακοίνωση που μοιράζουν οι Ενεργοί Πολίτες Νοτίου Πηλίου για την ανοιχτή εκδήλωση
 της Χρυσής Αυγής στην Αργαλαστή το Σάββατο 25 Μαΐου.

Μην προσπαθήσετε να μας πείσετε πως είστε ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα που κάνει 
μια νόμιμη εκδήλωση. Δεν είστε τίποτα άλλο, παρά μια συμμορία που πουλάει
 τσαμπουκά, που κουβαλάει μαχαίρια, που ξυλοκοπεί αδύναμους, που κάνει εμετικά 
κηρύγματα μισαλλοδοξίας, που όλη σας η κοσμοθεωρία είναι στηριγμένη στο μίσος
και στα πιο μαύρα ένστικτα της ανθρώπινης ψυχής.
Η βουλή είναι το κατάλληλο μέρος για σας, εκεί με τους υπόλοιπους όμοιούς σας. 
Μην πάτε να μας πείσετε ότι τους πολεμάτε. Αυτοί σας δημιούργησαν κι αυτοί σας 
χρησιμοποιούν για να αποπροσανατολίζετε την κοινωνία. Να την στρέφετε εναντίον 
τεχνητών εχθρών. Είστε το μακρύ χέρι του συστήματος και δεν θα είχατε υπάρξει ποτέ 
χωρίς την βοήθειά του και την προστασία του. Το πρόταγμά σας είναι ένα: μίσος! 
Δημιουργείτε φόβο και επενδύετε σε αυτόν.
Στις τάξεις σας έχετε μαζέψει όλη την πλέμπα της ελληνικής νεολαίας: τσογλάνια με 
φουσκωμένα μπράτσα και μονοκύτταρο εγκέφαλο, μπράβοι της νύχτας, 
προστάτες μαγαζιών, νταβάδες κλπ στελεχώνουν το «νόμιμο πολιτικό κόμμα σας».
Φαντασιώνεστε να επαναλάβετε την ιστορία του παντοτινού ηγέτη σας, 
του Αδόλφου Χίτλερ και να αναρριχηθείτε στην εξουσία. Δεν ξεχνάμε τα υπόλοιπα 
που έκανε το ίνδαλμά σας αφότου πήρε την εξουσία. Προσπάθησε να εξοντώσει μια 
ολόκληρη ανθρώπινη φυλή, προκάλεσε έναν παγκόσμιο πόλεμο με εκατομμύρια
 νεκρούς, ανείπωτο πόνο και δυστυχία σε όλον τον πλανήτη, ανυπολόγιστες και μη
αναστρέψιμες καταστροφές μνημείων πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος.
Η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται σαν φάρσα.  Η ιστορία επίσης 
διδάσκει. Το Νότιο Πήλιο έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στους ναζί. 
Οι πατεράδες μας κι οι παππούδες μας πολέμησαν τους ναζί και πολλοί 
σφαγιάστηκαν από αυτούς.. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξεχνάμε, το κουβαλάμε 
στο dna μας και η ελάχιστη απόδοση σεβασμού στους αίμα τους είναι να πολεμήσουμε
 τους σύγχρονους  απογόνους  τους.
...ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥΣ
Είναι πράγματι λυπηρό κι απογοητευτικό άνθρωποι που τους γνωρίζεις, τους σέβεσαι 
και τους εκτιμάς να δηλώνουν ξαφνικά ψηφοφόροι του ναζιστικού μορφώματος. 
  Αλλά, να πατάνε το πόδι τους οι ναζί στην περιοχή μας ξανά, μετά από 70 χρόνια, και 
μάλιστα να τους δίνονται και τα κλειδιά δημοτικού κτηρίου για να κηρύξουν ανενόχλητοι
 στην περιοχή  το μίσος και το διχασμό, είναι απαράδεκτο κι εξοργιστικό.
Για πιο λόγο λοιπόν έρχεται τώρα αυτό το τσίρκο των ουραγκοτάγκων που καλέσατε; 
Για να μας πουν ότι για όλα μας τα προβλήματα φταινε οι ξένοι; Μήπως έχουν σκοπό
 να καθαρίσουν τον τόπο από τους ξένους;
Ας είμαστε ξεκάθαροι: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ούτε τώρα, ούτε ποτέ να γίνουν 
οι πλατείες μας σφαγεία.
Το Νότιο Πήλιο είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Είμαστε χαρούμενοι 
 που ζούμε αρμονικά. Άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και ηπείρους, άνθρωποι 
με διαφορετικές κουλτούρες και συνήθειες. Αυτή ακριβώς η συνύπαρξη κι η 
ανταλλαγή στοιχείων από διαφορετικούς πολιτισμούς, κάνει τη ζωή μας πιο
ενδιαφέρουσα, πιο όμορφη πιο φωτεινή και πολύχρωμη. Απολαμβάνουμε να 
δημιουργούμε μαζί ανταλλάσσοντας μουσικές, γεύσεις, έθιμα, παραδόσεις με
 τους γείτονες και φίλους μας από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Αλβανία, το Βέλγιο,
 το Πακιστάν, τη Νιγηρία, την Αυστρία, την Αργεντινή κλπ.
Επιδιώκουμε πολύ περισσότερο να χτίσουμε όλοι μαζί μια τοπική κοινωνία 
αλληλεγγύης και συνεργασίας. Να καταφέρουμε να αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί 
ισότιμα και συλλογικά τα προβλήματά μας.
Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στη μπόχα του ρατσισμού και του φασισμού να 
μαγαρίσει στο ελάχιστο την πολυπολιτισμική κουλτούρα του Νότιου Πηλίου.  
 Πολύ περισσότερο δεν πρόκειται στη συνέχεια να σταματήσουμε να προσπαθούμε
 και να αγωνιζόμαστε για μια ανοιχτή κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και 
συλλογικής συνείδησης.
ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου