Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΗΣ (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)Από τον φίλο Κώστα, που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, ενημερώθηκα για την ύπαρξη του σημαντικού τοπικού συλλόγου ΠΕΡ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ:
 
Είμαστε ένας τοπικός σύλλογος , (με έδρα το Γύθειο Λακωνίας), που αγαπάμε τη Μάνη και την ιδιαίτερη κουλτούρα της, τρέφουμε ιδιαίτερο σεβασμό για το περιβάλλον και μας αρέσουν οι καλές τέχνες και ο πολιτισμός. Πιστεύουμε πως η μικρή συμβολή του καθενός, αν ευαισθητοποιηθεί, μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης αρκετών προβλημάτων. Ευελπιστούμε να είμαστε ένα ζωντανό κύτταρο της Μάνης, με συμμετοχή και προσφορά στα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Το χαϊδευτικό μας είναι... «ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ΜΑΝΗΣ»!

2η Γιορτή Άνοιξης - Ανταλλαγή σπόρων στην Καρδαμύλη

 Στις 10 Μαρτίου 2013 ο Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός, Εξωραϊστικός, Εθελοντικός Σύλλογος «ΓΑΙΑ» και o Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης «ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ΜΑΝΗΣ» συνδιοργάνωσαν τη δεύτερη Γιορτή της Άνοιξης, τη γιορτή των σπόρων, συμμεριζόμενοι απολύτως την προβληματική του «ή θα είμαστε ήσυχοι, ή θα είμαστε ελεύθεροι» που έθεσε πολύ εύστοχα η μεσσήνια καλλιεργήτρια κα Χ. Καραλέκα.

Δεκάδες καλλιεργητές από όλη την Πελοπόννησο ήρθαν στην Καρδαμύλη για να ανταλλάξουν αλλά και να μοιράσουν σπόρους σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τις παραδοσιακές καλλιέργειες φυτών με αυθεντικούς και όχι υβριδικούς σπόρους, έτσι ώστε οι ΝΤΟΠΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ φυτών πολλές από τις οποίες (κυρίως κηπευτικών) έχουν σχεδόν χαθεί να μπορέσουν να επιβιώσουν. Παράλληλα, οι περίπου 500 συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, να ενημερωθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον ερχομό της άνοιξης.

Όλη αυτή η προσπάθεια διάσωσης και διάδοσης των ντόπιων ποικιλιών έγινε αφενός για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το ελάχιστο που μας έχει απομείνει από τη ντόπια βιοποικιλότητα, άλλωστε μόλις σε μια γενιά έχουν χαθεί χιλιάδες ποικιλίες που πια δε θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε όσο κι αν προχωρήσουμε τεχνολογικά, αλλά και γιατί πιστεύουμε πως παίρνοντας σπόρους χιλιετιών από το χέρι του παππού και της γιαγιάς στο δικό μας χέρι και σπέρνοντάς τους, σπέρνουμε και φυτεύουμε την ελπίδα, τη μνήμη, τη χαρά, ασπίδα στην απελπισία και στο φόβο και όπλο ενάντια σε όσους θέλουν να ελέγξουν το μέλλον, μέσω της διατροφής μας.

Αυτά λοιπόν τα ταπεινά σποράκια που δίνονται χωρίς χρήματα από χέρι σε χέρι και από καρδιά σε καρδία και που μπορούν να μας θρέψουν στα δύσκολα χρόνια που ζούμε και θα ζήσουμε, που μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να εναντιωθούμε στα συμφέροντα των πολυεθνικών κολοσσών που θέλουν να ελέγξουν πλήρως τη διατροφή μας, έφεραν πιο κοντά εκατοντάδες ανθρώπους από τη Λακωνία, τη Μεσσηνία και όλη την Πελοπόννησο στην όμορφη Καρδαμύλη.

Επισκέπτες και καλλιεργητές αγκάλιασαν την εκδήλωση με ενδιαφέρον, μοιράστηκαν κοινές αγωνίες, εξέφρασαν ερωτήματα. Η τόσο μεγάλη και ουσιαστική συμμετοχή απέδειξε πως πράγματι πολλοί άνθρωποι συμμερίζονται τις ανησυχίες μας και συχνά χρειάζεται μόνο το ερέθισμα για να τις εκφράσουν και να αγκαλιάσουν με ενδιαφέρον προτάσεις και λύσεις.

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, μίλησαν ο κος Ροίκος Θανόπουλος από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τις τοπικές ποικιλίες και τη σημασία τους, ο κος Νίκος Καρράς βιοκαλλιεργητής, για τη Βιοδυναμική-ομοιοδυναμική καλλιέργεια και τις πρακτικές της εφαρμογές, η κα Χριστίνα Καραλέκα, βιοκαλλιεργήτρια και σποροφύλακας για τη σποροφύλαξη, ο κος Δημήτρης Δημητριάδης βιοκαλλιεργητής και γεωπόνος, για τα μεταλλαγμένα με σχολιασμό πάνω στο ντοκιμαντέρ «Εν αρχή ην ο σπόρος», ο κος Αλέξανδρος Οικονομίδης σκηνοθέτης, για την προσπάθεια «Α seed for change» και την καλλιέργεια στις γλάστρες των μπαλκονιών, η κα Μυρτώ Φοίφα βιοκαλλιεργήτρια, για την οικιακή-συνοικιακή κομποστοποίηση και ο κος Σταύρος Αργυρόπουλος εκ μέρους της Λακωνικής Βιοενεργειακής, για τη λύση που προτείνουν και έχει ήδη εφαρμογή στη Λακωνία, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Στον προαύλιο χώρο του Λυκείου, ο κόσμος ενημερώθηκε με φυλλάδια, για τα προβλήματα που δημιουργούνται από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, για την επαπειλούμενη ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων, για τη δημιουργική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, και για τους ενεργούς μικροοργανισμούς και τις εφαρμογές τους στη γεωργία, ενώ παράλληλα, εκλεκτά μανιάτικα εδέσματα προσφέρονταν στους επισκέπτες.

Οι καλλιεργητές μοίρασαν περισσότερα από 2500 φακελάκια με σπόρους, δίνοντας καλλιεργητικές συμβουλές στους επισκέπτες που με υπομονή περίμεναν τη σειρά τους, με μόνη υπόσχεση και όρο, ο καθένας να φυτέψει τους σπόρους, να τους διατηρήσει και να συνεχίσει να τους διαδίδει από χέρι σε χέρι σε άλλους ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν να φτάνουν χωρίς χρηματική συναλλαγή και στις επόμενες γενιές.

Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση του Γυμνασίου και Λυκείου Καρδαμύλης για την παραχώρηση του χώρου, τους καλλιεργητές που ταξίδεψαν από όλη την Πελοπόννησο για να μοιράσουν σπόρους και εμπειρία, τους ομιλητές που με απλά και κατανοητά λόγια έσπειραν κι αυτοί ανησυχίες, ελπίδες και ιδέες, τις ομάδες Λεύκιππος, RE:THINK και το αγρόκτημα Φοίφα για την υποστήριξή τους στη Γιορτή, τον κο Σπύρο Κλείδωνα από τα Αλτομοιρά για τα κεράσματα από το χωριό του, τους εθελοντές μας που φρόντισαν για τις λεπτομέρειες και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και φυσικά όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και αγκάλιασαν με θέρμη την εκδήλωση.

Μεγάλο μέρος της εκδήλωσης βρίσκεται βιντεοσκοπημένο στο δικτυακό τόπο του YouTube και μπορείτε να το δείτε αν κάνετε αναζήτηση εκεί για τις λέξεις ΣΠΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΠΟΛΟ, ΓΑΙΑ, ή πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.youtube.com/watch?v=U1XFB-aqCF0

(Ροίκος Θανόπουλος)
http://www.youtube.com/watch?v=Ioc30Mnwf6U
(Χριστίνα Καραλέκα)
http://www.youtube.com/watch?v=26DluaIyMdk
(Νίκος Καρράς)
http://www.youtube.com/watch?v=mRDzKepyDVU
(Δημήτρης Δημητριάδης)
http://www.youtube.com/watch?v=XF85CETjBwI
(Αλέξανδρος Οικονομίδης)
http://www.youtube.com/watch?v=Ulf8wd9Y0gk
(Μυτρώ Φοίφα)
http://www.youtube.com/watch?v=pnyRMhVfL_Y
(Χρήστος Πλειώτας)
http://www.youtube.com/watch?v=3L1M8IR5wGo
(Σταύρος Αργυρόπουλος)
http://www.youtube.com/watch?v=ro3sYfoD-rM
(Γιορτή σπόρων - Τα δρώμενα στον προαύλειο χώρο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου