Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Tοπικές ποικιλίες

Από τον Αιγίλοπα πήρα την παρακάτω ενημέρωση΄, την οποία αναρτώ σε σχέση και με την προηγούμενη ανάρτηση:

Την Παρασκευή που μας πέρασε έγινε στην Αθήνα συνάντηση εργασίας της ομάδας για τις τοπικές ποικιλίες με κύριο αντικείμενο την τροποποίηση του Π.Δ. για την «Προστασία και Αειφόρο Διαχείριση των Φυτογενετικών Πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία»

Είχε προηγηθεί μια ακόμη συνάντηση μέσα στο Μάιο για την οποία ειδοποιηθήκαμε την ίδια μέρα! θέλουμε να πιστεύουμε από λάθος και όχι σκόπιμα. Είχαμε ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά, τα σχόλιά μας και τις παρατηρήσεις μας τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν όλα σε πρόχειρο ενημερωτικό που κυκλοφόρησε.

Θεωρήσαμε αναγκαίο να πάμε και να υποστηρίξουμε λοιπόν τις θέσεις μας επί τόπου.

Στην συνάντηση, που γενικά έγινε σε καλό κλίμα έγιναν οι αναγκαίες παρατηρήσεις και συζητήθηκαν όλες οι προτάσεις. Από άποψη εκπροσώπησης είχαμε κάποιες νέες, ( Παν/μιο Θεσσαλίας, ΕΘΙΑΓΕ) ενώ το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Βελτιωτές) ήρθe σύσσωμο (τρεις καθηγητές).

Γενικές παρατηρήσεις.

1. Το τελικό προσχέδιο του Π.Δ. που θα τύχει ασφαλώς περαιτέρω τροποποίησης δεν περιείχε συγκεκριμένες προτάσεις πεδίου εφαρμογής αλλά μόνο στρατηγικές. Τα όποια τυχόν μέτρα, ειδικότερες διατάξεις θα αποτελέσουν αντικείμενο υπουργικών αποφάσεων και ρυθμίσεων ειδικών στο υπουργείο σε επίπεδο Υ.Α.
2. Έγινε εκτενής λόγος για τη σημασία και το μέλλον της Τράπεζας γενετικού Υλικού και ειδικότερα για τον κεντρικό ρόλο της στην διατήρηση των φυτογενετικών πόρων. Προτάθηκε ειδικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο είναι καταρχήν αισιόδοξο αλλά και φιλόδοξο.
3. Έγινε εκτενής αναφορά στη διεύρυνση των στρατηγικών εταίρων στη διατήρηση και αειφορική χρήση των πόρων αυτών σε διάφορα επίπεδα. Προτείναμε και έγινε ομόφωνα δεκτή η συμμετοχή των ΜΚΟ των γεωργών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Φυτογενετικών Πόρων (ενώ μέχρι τώρα απλά μπορούσε να παρίσταται) . Έγινε επίσης αναφορά στην έτσι κι αλλιώς υποχρεωτική συνεργασία της Τράπεζας Γενετικού Υλικού με τις ΜΚΟ. Αντίστοιχα και οι ΜΚΟ πρέπει να δείξουν πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ( π.χ. σε δείγματα σπόρων, πληροφορίες).
4. Έγινε επίσης ουσιαστική νύξη στις υποχρεώσεις και δέσμευση που προκύπτουν από την υπογραφή των διεθνών συμβάσεων από τη χώρα μας χωρίς ειδική αναφορά όμως ( Π.χ. συνθήκη του FAO για δικαιώματα, βιοασφάλεια κλπ).
5. Στο αρθρο 6 ( αξιοποίηση Φ/Γ πόρων) έγινε δεκτή η παρατήρησή μας για «προώθηση, με κατάλληλο τρόπο, της αυξημένης χρήσης (ελεύθερη πρόσβαση, αναπαραγωγή, διακίνηση, ανταλλαγή, χρήση ιδιοπαραγόμενου σπόρου)» για το οποίο ευελπιστούμε να το δούμε αλόκληρο. Υποστηρίχτηκε ότι εννοούνται όλα αυτά από την συνθήκη του FAO αλλά για εμάς τίποτε δεν εννοείται και πιέσαμε να μπει όλο το κείμενο.
6. Στο άρθρο 8 (Δικαιώματα γεωργών) δεν έγιναν δεκτές οι παρατηρήσεις μας για ειδικότερα μέτρα για «συγκεκριμένες δράσεις με τις οποίες διασφαλίζονται τα δικαιώματα των γεωργών, η συμμετοχή τους στη διατήρηση και τις ωφέλειες των φυτογενετικών πόρων καθώς και η πρόσβασή τους σε αυτούς» καθώς έγινε επίκληση των διεθνών συμβάσεων και προσδιορίστηκε ότι αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικών διατάξεων. Έγινε ωστόσο δεκτό το αίτημά μας για «διασφάλιση ελεύθερης χρήσης και αειφορικής διαχείρισης των πόρων».
7. Δεν έγινε δεκτό το σχόλιό μας για «απαγόρευση κάθε καλλιέργειας ή βελτιωτικής διαδικασίας που μπορεί να επιφέρει γενετική μόλυνση και διάβρωση (μοριακά γενετικά τροποποιημένα φυτά, τεχνολογία σιώπησης κ.α.), να ζημιώσει τα δικαιώματα και να μειώσει τις ωφέλειες των γεωργών και κηπουρών-ερασιτεχνών που καλλιεργούν τοπικές ποικιλίες και είδη». Υπήρξε οργανωμένη ισχυρή αντίδραση από τους βελτιωτές του Γεωπονικού Αθηνών που παρολίγο να οδηγήσει σε ακραία αντιπαράθεση μαζί μας. Οι υπόλοιποι σιωπηλά απείχαν να πάρουν θέση και επικαλέστηκαν ειδικότερες μελλοντικές διατάξεις, διεθνείς συνθήκες κλπ. Ωστόσο δεν υπήρχε και κλίμα υπερ των ΓΤΟ και της συνύπαρξης γενικώς.
8. Προτάθηκε από το Υπουργείο «η δημιουργία Ταμείου Φυτογενετικών Πόρων για τη γεωργία (ΤΦΓΠ) όπου θα καταβάλλεται τέλος χρήσης των Φ.Π από επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες, που τους χρησιμοποιούν για εμπορικές δραστηριότητες. Οι διαδικασίες και η λειτουργία του Ταμείου θα καθορίζονται από ΚΥΑ. Τα έσοδα του Ταμείου χρησιμοποιούνται για προγράμματα προστασίας και διαχείρισης των Φυτογενετικών Πόρων για τη Γεωργία» Αντιπροτείναμε ως προσφορότερο μέτρο τη φορολόγηση των εταιρειών που διακινούν σπόρους που ζημιώνουν ή που δεν ενθαρρύνουν την αγροβιοποικιλοτητα π.χ υβρίδια. Η αντίδραση ήταν εξίσου μεγάλη από το ΓΠΑ και τους βελτιωτές


Επίσης έγινε επίδειξη της βάσης δεδομένων που θα υπάρχει στο διαδίκτυο για την καταγραφή γενετικού υλικού και πληροφοριών από οποιοδήποτε χρήστη ώστε να αποτελέσει στο μέλλον αντικείμενο διατήρησης και χρήσης. Θεωρήθηκε καταρχήν θετικό και προτάθηκαν βελτιώσεις.

Σε ότι αφορά το πλαίσιο διακίνησης και εμπορίας σπόρων πιθανόν αυτά να αποτελέσουν αντικείμενα μελλοντικής συνάντησης της ομάδας. Πάντως κάποιες αναγκαιότητες συζητήθηκαν ( όπως π.χ. για την εγγραφή τοπικών ποικιλιών στον ξεχωριστό κατάλογο)

Τέλος θεωρούμε την συνάντηση αυτή αρκετά επιτυχή και ελπιδοφόρα. Υπάρχει καλό κλίμα συνεργασίας και διάθεση. Θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε τη συμβολή του Ροίκου του Θανόπουλου στην ενίσχυση των θέσεων των ΜΚΟ όπως επίσης την συμπαράσταση των βελτιωτών και συναδέλφων από την Τράπεζα γενετικού Υλικού και το ΕΘΙΑΓΕ στη Θεσσαλονίκη.

Για ότι νεότερα θα σας ενημερώσω στη συνέχεια.
.


--
Κώστας Κουτής

Kostas Koutis

ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ
Δίκτυο Για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία
Γραφείο Εστιακών Σημείων
Άνω Λεχώνια 38500 Βόλος
Τηλ και Φαξ: 2428094558

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου