Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

H EΠΙΔΗΜΙΑ...ΥΣΤΕΡΙΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Επειδή, όπως διαπίστωσα, δεν υπάρχει πια η ιστοσελίδα στην οποία παραπέμπω στην προηγούμενη ανάρτηση,για ένα άρθρο μου(2006) για τη γρίπη των πουλερικών, το αναρτώ τώρα για όποιον ενδιαφέρεται για το θέμα:

Κανένας πια δεν μιλά για τη «γρίπη των πουλερικών», η οποία την «πούλεψε» από τα ΜΜΕ για να εμφανισθεί πάλι από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ώστε να προετοιμάσει τον κόσμο να καταναλώσει τα καινούργια αντιγριπικά εμβόλια και αντιβιοτικά , που θα έχουν ετοιμάσει για τη σαιζόν οι αντίστοιχες εταιρείες. Τα μέτρα όμως που εφαρμόσθηκαν από τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα ελευθέρας βοσκής πουλερικά (πράγμα που οδήγησε τους πολλούς μικροεκτροφείς στο σφάξιμό τους) δεν έχουν ακόμη αρθεί, παρόλο που είπαν πως θα είναι προσωρινά μέχρι την άνοιξη .Αν συνεχισθεί το κλείσιμο τους, θα τα σφάξουν δυστυχώς και οι υπόλοιποι στα χωριά. Γιαυτό πρέπει να μπει το θέμα στην επικαιρότητα από αυτή τη σκοπιά, χωρίς τον πανικό που είχε διασπαρθεί το χειμώνα.

Μετά το μπαράζ που δεχθήκαμε το περασμένο Φθινόπωρο από τα ΜΜΕ για την επερχόμενη πανδημία της Γρίπης των πουλερικών και την επακόλουθη εξαφάνιση των αντιγριπικών εμβολίων και αντιβιοτικών ,με την εμφάνιση των καινούργιων κρουσμάτων στην Τουρκία, άρχισε μια νέα υστερία. Για να ξεδιαλύνουμε τη σύγχυση που σκόπιμα προωθούν τα συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω της θα έπρεπε να έχουμε υπόψη μας τα εξής:

Μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο ήδη ,στις ΗΠΑ δημιουργήθηκε ειδικό στρατόπεδο ερευνών στο Fort Detrick του Μέρυλαντ, όπου πειραματίζονταν με διάφορους ιούς και βακτήρια, μεταξύ των οποίων και με τον ιό της γρίπης των πτηνών. Από το 1947 δε δημιουργήθηκε και ειδική επιτροπή βιολογικού πολέμου.(1) Στη δεκαετία του `80,όπου έχουμε ραγδαία ανάπτυξή της Βιοτεχνολογίας, ο αμερικάνικος στρατός επένδυε 90 εκατομ. δολ. κάθε χρόνο στην έρευνα για γενετικά τροποποιημένους (γ.τ.) μικροοργανισμούς σαν βιολογικά όπλα. Το δε Πεντάγωνο χρηματοδοτούσε 51 προγράμματα εκ των οποίων τα 23 ασχολούνταν με το πώς γ.τ. μικροοργανισμοί θα αποφεύγουν τα υπάρχοντα γνωστά σε όλους εμβόλια και αντιβιοτικά(εκτός φυσικά από τα δικά τους μυστικά παρασκευάσματα)

Ανάλογη δραστηριότητα είχαμε και στην πρώην Σοβιετ. Ένωση, όπως π.χ. στο εργοστάσιο βιολογικού πολέμου στο Swerdlowk, όπου, σύμφωνα με κατοπινές δηλώσεις επιστημόνων που εργάζονταν εκεί ,παράχθηκαν γ.τ. ιοί που δεν τους έπιανε κανένα εμβόλιο ή αντιβιοτικό και έθεταν σε αχρηστία το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα.(2)

Μέχρι τώρα έχουν μελετηθεί πλήρως οι κώδικες πάνω από 70 ειδών βακτηρίων και ιών από τους γενετιστές επιστήμονες .Γνωρίζουν προφανώς πώς και τι μετάλλαξη μπορούν να προκαλέσουν στους γνωστούς ιούς της γρίπης των πτηνών, όταν τους φέρουν σε επαφή στο εργαστήριο με τους ιούς της ανθρώπινης γρίπης. Στο εργαστήριο επίσης μάλλον θα έχουν παρασκευάσει και τα αντίστοιχα αντίδοτα. Τους έχει ξεφύγει η διαδικασία μετάλλαξής τους στη φύση ή τα κρατάνε στα συρτάρια τους; Μήπως περιμένουν να κάνουν τη δουλειά τους πρώτα τα ΜΜΕ και μετά, έχοντας εξασφαλίσει την "πατέντα" ,περιμένουν να θησαυρίσουν από την απειλή της πανδημίας γρίπης;

Κάποιοι ήδη θησαυρίζουν από αυτό, όπως ο Ντόναλντ Ράμσφελντ, ο υπουργός πολέμου της κυβέρνησης Μπούς, που είναι ένας από τους μεγαλομετόχους της εταιρείας βιοτεχνολογίας Gelead Sciences. H εταιρεία έχει την πατέντα ( τα δικαιώματα) του φαρμάκου Tamiflu, που παρασκευάζεται από την φαρμακευτική εταιρεία Roche ,και παίρνει το 10% από τις πωλήσεις του .Το φάρμακο έγινε ανάρπαστο και εξαφανίστηκε από τα φαρμακεία πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και της χώρας μας. Η μετοχή της εταιρείας λοιπόν εκτοξεύθηκε από τα 35 στα 47 δολ. Σύμφωνα με το CNN ο Ράμσφελντ , μέσα σε 6 μήνες έγινε πλουσιότερος κατά 1.000.000 δολ.(3) (Ο πλουσιότερος της αμερικ. Κυβέρνησης,έχει εντωμεταξύ εξασφαλίσει κέρδη πάνω από 15000000.Δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις ο άνθρωπος, προς θεού!).
Αλλά ας δούμε λίγο ιστορικά τις εξελίξεις:
Το 2002 με την υπόθεση του «άνθρακα» και την υστερία που ακολούθησε για ολοκληρωτική απειλή από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να διασπείρει την «άσπρη σκόνη», έγινε σε όλο τον κόσμο προμήθεια εμβολίων αντιάνθρακα, τα οποία κανείς δεν χρησιμοποίησε. Εξασφαλίσθηκαν τεράστιες ποσότητες του αντιβιοτικού «Cipro» της Bayer, της οποίας οι μετοχές στο Χρηματιστήριο ξανανέβηκαν, ενώ πριν είχαν πάρει την κατιούσα.(4) Μεταξύ 2002 και2003 εξαπολύεται συναγερμός για την ευλογιά, που θα μπορούσε να διαδοθεί κάθε στιγμή από τρομοκράτες και ο κόσμος κάνει ουρές στα Φαρμακεία για να αποκτήσει ένα εμβόλιο, το οποίο σε τίποτε δεν θα χρησίμευε, αφού όπως ισχυρίζονταν στα ΜΜΕ οι «ειδικοί», ο ιός θα ήταν τρομερά επικίνδυνος ,επειδή θα είχε γενετικά τροποποιηθεί από τους υποτιθέμενους τρομοκράτες και δεν θα τον «έπιανε» κανένα από τα γνωστά εμβόλια. Όταν διατέθηκαν οι δόσεις και εξασφαλίσθηκαν τα προγραμματισμένα κέρδη από τους ενδιαφερόμενους, ο συναγερμός έληξε και τώρα κανείς δεν τον θυμάται. Μεταξύ 2003-2004 ξεκινά ο επόμενος συναγερμός. Πρόκειται για έναν ιό "coronavirus", που του δόθηκε κλινικά το όνομα SARS και το οποίο έγινε διάσημο από τα παγκόσμια ΜΜΕ, μέσα σε λίγες βδομάδες (5). Μερικοί «ειδικοί» μάλιστα ισχυρίζονται ότι πρόκειται για την τρομερή πανδημία, που έτσι και αλλιώς περιμένουμε εδώ και καιρό. Περνούν από κόσκινο όλοι όσοι φταρνίζονται και προέρχονται από κάποια πτήση από το Χόνκ-Κόγκ ή από την Κίνα, και όλοι τρέχουν να εμβολιασθούν κατά της εποχιακής γρίπης, επειδή οι ειδικοί λένε ότι παρόλο που η εποχιακή γρίπη δεν έχει καμία σχέση με το SARS, γενικά είναι καλό να εμβολιαζόμαστε!! Μετά για μια ακόμη φορά ο συναγερμός παύει απότομα και κανείς δεν αναφέρει πια τι έγινε με την πανδημία , που περιμένανε.
Στις αρχές του 2005 άρχισαν οι πρώτες αναφορές στις εφημερίδες για τη λεγόμενη γρίπη των πουλερικών. Εδώ και αιώνες(μέσα του 1800) είναι γνωστό ότι υπάρχει μια οικογένεια ιών των πουλιών, που οι περισσότεροι πρακτικά είναι ακίνδυνοι για τον άνθρωπο (6). Από το φθινόπωρο του 2005 όμως αρχίζει να διαδίδεται ο καινούργιος πανικός. Είναι ο Η5Ν1 ο εχθρός. Ο ιός της παραπάνω οικογένειας εντοπίσθηκε σε κάποια κοτόπουλα των εντατικών εκτροφείων της Ν.Α Ασίας και το μήνυμα δόθηκε: «έρχεται τρομερή πανδημία που πιθανά θα προκληθεί από την μελλοντική μετάλλαξη του Η5Ν1».Στη νόσο των πτηνών δίδεται το όνομα της γρίπης, ο κόσμος παθαίνει σύγχυση και είχαμε τα επακόλουθα ,στα οποία αναφερθήκαμε στην αρχή
Από πού όμως ξεκίνησε αυτός ο νέος πανικός; Τον Σεπτέμβρη του 2005 έγινε στη Μάλτα επιστημονικό συνέδριο για τη γρίπη. Συμμετείχαν πολλά «βαριά» ονόματα σχετικών επιστημόνων και χορηγοί ήταν οι εταιρίες παραγωγής αντιγριπικών εμβολίων και αντιϊικών φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και η Roche (7).
Μετά από αυτό το συνέδριο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη εκστρατεία των ΜΜΕ που όμοιά της δεν είχαμε ξαναδεί. Οι επιδημιολόγοι του συνεδρίου προέβλεψαν : «αργά ή γρήγορα θα υπάρξει μια πανδημία».Γιατί έτσι και αλλιώς «αυτό θα πρέπει να συμβαίνει κάθε 40 χρόνια».Και ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(Π.Ο.Υ) είπε: «Δεν γνωρίζουμε πότε, αλλά μια πανδημία θα πραγματοποιηθεί» .
Έτσι οι γνωστές δηλώσεις των «ειδικών»: «τα αντιγριπικά εμβόλια είναι ελάχιστα αποτελεσματικά, αλλά καλό είναι να γίνουν, ιδίως στις ομάδες κινδύνου δηλ. στους ηλικιωμένους και στα παιδάκια» ,οδήγησαν για παράδειγμα τον υπουργό υγείας της Ιταλίας να κάνει με τις φαρμακευτικές εταιρίες προνομιακές συμφωνίες για 35 εκατομ. δόσεις ενός εμβολίου που δεν υπάρχει ακόμη, διαθέτοντας 5,5 εκατομ. Ευρώ(8). Προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει εμβόλιο για έναν ιό που δεν υπάρχει ακόμα. Ή μήπως υπάρχει; Ή μήπως πρόκειται να παραχθεί;(Σύμφωνα με τον Leonard Horowitz ,ειδικό δημόσιας υγείας και μελετητή των γενετικών τροποποιήσεων για στρατιωτικούς σκοπούς, αυτό είναι δυνατόν να γίνει στο εργαστήριο με στόχο την ψυχολογική χειραγώγηση των πληθυσμών) (9)

Πολλοί μεγαλομέτοχοι εταιρειών βιοτεχνολογίας περιμένουν να πλουτίσουν από αυτή τη χειραγώγηση, αφού αυτό που απασχολεί τους αρμόδιους υγείας σε όλο τον κόσμο, είναι το πώς θα παραχθεί, όσο γρηγορότερα γίνεται, το εμβόλιο της γρίπης των πτηνών. Όπως λέει ο καθηγητής Ιατρικής του πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης, Marc Siegel: "Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε το αβγό ενός πτηνού για να κάνουμε εμβόλια, ενώ με τη γενετική μηχανική θα μπορούσαμε να παράγουμε εκατομμύρια εμβόλια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα" (10). Φαίνεται καθαρά που το πάνε. Και μέσα από αυτή την περίπτωση προωθούν την γενετ. μηχανική και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας πρόκειται να συγκεντρώσουν τεράστια κεφάλαια ,που χρειάζονται για να επενδύσουν στον τομέα τους και να ελέγξουν την Ιατρική και την διατροφή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ερώτημα που πρέπει να απασχολήσει τον καθένα μας είναι: τα εμβόλια και τα αντιβιοτικά είναι η λύση για τον πληθυσμό ή είναι η λύση για τις εταιρείες; H όλη ιστορία μέχρι τώρα δείχνει ότι καταναλώθηκαν ή φυλάγονται για κατανάλωση ή έχουν παραγγελθεί για μελλοντική κατανάλωση φάρμακα και εμβόλια, τα οποία είναι άχρηστα και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν για παράδειγμα τον ιό που εμφανίσθηκε στην Τουρκία. Ενώ επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη 18 ανθρώπινων κρουσμάτων σε μια εβδομάδα και 4 παιδιά πέθαναν χωρίς να μπορέσουν να βοηθήσουν τα υπάρχοντα φάρμακα, κάποιοι εμφανίζουν πολύ ήπια ή καθόλου συμπτώματα(μεταξύ αυτών π.χ. και δύο νεαρά αδέλφια 4 και 5 ετών)(11).
Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Archives of Internal Medicine καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το στέλεχος Η5Ν1 (ο ιός που έχει(;) μεταλλαχθεί και μεταδίδεται στον άνθρωπο) προκαλεί ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, αλλά οι γιατροί στην Ασία εντόπισαν προφανώς μόνο τα βαρύτερα περιστατικά, δηλ. τα άτομα που είχαν το πιο εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα(α.σ.).Εξάλλου η μολυσματική ικανότητά του είναι μηδαμινή, αφού δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και δύσκολα από τα πτηνά στον άνθρωπο ,αν λαμβάνονται τα συνηθισμένα προφυλακτικά μέτρα για τις μολυσματικές ασθένειες (12). Στην Ευρώπη π.χ. δεν υπάρχουν πια άτομα που συζούν σε στενή σχέση και επαφή με τα πουλερικά τους, όπως συμβαίνει ακόμα στην Ν.Α. Ασία ή την Τουρκία. Εδώ διακινδυνεύουμε πολύ περισσότερο κάθε μέρα συμμετέχοντας με το αυτοκίνητό μας στην καθημερινή κυκλοφορία ,με τα τόσα ατυχήματα ή να πεθάνουμε από κάποιο αιωρούμενο σωματίδιο( αποδεδειγμένα έχουμε 240000 θανάτους από αυτή την αιτία κάθε χρόνο στην Ευρώπη)(12).
Μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η υστερία των ΜΜΕ, όταν μόνο στις ΗΠΑ κάθε χρόνο πεθαίνουν 40000 άτομα ,στη Γερμανία 10000 ή στη Γαλλία 3000 αντίστοιχα από την κοινή ανθρώπινη γρίπη(13) ,ενώ ο ιός Η5Ν1 έχει σκοτώσει ως τώρα σε όλο τον κόσμο μέσα σε 3 χρόνια λιγότερους από 100 ανθρώπους. Το ίδιο έγινε και με την περίπτωση του SARS, όπου υπολογίσθηκε ότι μόλυνε περίπου 8.000.000 και πέθαναν μόνο 800 άνθρωποι (14), πιθανά όσοι είχαν ένα α.σ., είτε ήδη εξασθενημένο, είτε παροπλισμένο από την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών
Μήπως λοιπόν η λύση ,όπως και για τις άλλες ασθένειες, είναι ένα ισχυρό α.σ.; Αλλά αυτό πώς θα το πετύχουμε; Όχι βέβαια ακολουθώντας τη συμβουλή των ιατρικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών που μας προτείνουν να καταναλώνουμε π.χ. πτηνοτροφικά προϊόντα μόνο από μεγάλες, ελεγχόμενες και αποστειρωμένες πτηνοτροφικές μονάδες (και επιβάλλουν τον σφαγιασμό ή το κλείσιμο των οικόσιτων ελευθέρας βοσκής με απειλή υψηλών προστίμων). Όλοι ξέρομε ότι τα πουλερικά και τα αβγά τους κάθε άλλο παρά θα μας ενδυναμώσουν το ανοσ. μας σύστημα. Αντίθετα, με τα τόσα αντιβιοτικά που περιέχουν(τα πουλερικά τους εκτρέφονται εκτός των άλλων ,καθημερινά με αντιβιοτικά),όταν εισέλθουν μέσα μας, μας το διαλύουν σιγά-σιγά.
Αυτές οι συμβουλές το μόνο που θα πετύχουν είναι να συντρίψουν τους μικροπτηνοτρόφους, τους βιοπτηνοτρόφους και αυτούς που έχουν ελευθέρας βοσκής πουλερικά.(Βέβαια η σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών είναι τόσο μεγάλη, που υπάρχει σαν «παράπλευρη απώλεια» και η εξουθένωση των μεγάλων οργανωμένων πτηνοτροφείων) και να μας προετοιμάσουν για να μας σερβίρουν στο μέλλον κοτόπουλα βιοτεχνολογίας "άτρωτα" στη γρίπη των πουλερικών.
Εμείς αντίθετα θα πρέπει να τρεφόμαστε όσο γίνεται πιο υγιεινά ενδυναμώνοντας το α.σ. και αν χρειαζόμαστε πτηνοτροφικά προϊόντα να τα αναζητούμε ακριβώς από αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω και με μεγάλο κόπο τα παράγουν με υγιεινό τρόπο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί δεν χρειάζεται να προσέχουν. Δεν πρέπει να διακινδυνεύσουν την υγεία ούτε τη δική τους, ούτε της οικογενείας τους, ούτε των πελατών τους καταναλωτών. Να είναι σε επιφυλακή για να μη μεταδοθεί ο ιός στα πουλερικά τους και αν τυχόν εμφανισθεί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, γιατί φαίνεται ότι εκτός όλων των άλλων στόχων, υπάρχει και ο στόχος της μερικής αποκατάστασης των ζημιών των αγελαδοτρόφων, μετά το σκάνδαλο των «τρελών αγελάδων».

Για τη μετάδοση του ιού έχουν ενοχοποιηθεί τα αποδημητικά πουλιά. Από το σχολείο έχουμε μάθει όλοι ότι τα αποδημητικά πουλιά κινούνται πάντα στον άξονα Βορρά-Νότου, ενώ η επιδημία υποτίθεται ότι εξαπλώνεται στον άξονα Ανατολή-Δύση. Άλλαξαν λοιπόν τροχιές τα πουλιά; Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία!! Αντίθετα ο Η5Ν1 είναι παρών στην πανίδα των άγριων πουλιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Απλώς δεν είχε προκαλέσει προβλήματα στον άνθρωπο λόγω της σχεδόν ανύπαρκτης μολυσματικότητάς του
Μήπως μεταδόθηκε λοιπόν από άλλους δρόμους και πρακτικές; Στην Τουρκία οι μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες στέλνουν φορτηγά με γερασμένα κοτόπουλα(επιρρεπή στον ιό αυτόν) και τα πουλούν μισοτιμής στους φτωχούς αγρότες των χωριών και των μικρών πόλεων. Το τελευταίο φορτίο στο Ντογκουμπαγιαζίτ (όπου σημειώθηκαν οι τρεις θάνατοι)έφθασε στην μικρή πόλη δύο ή τρεις εβδομάδες πριν την εμφάνιση των θανατηφόρων κρουσμάτων (15). Οι μικροί πτηνοτρόφοι λοιπόν καλά θα κάνουν να προσέχουν όχι μόνο αν περνάνε αποδημητικά πουλιά από την περιοχή τους, αλλά και από πού προμηθεύονται τα πουλερικά τους. Καλύτερα να τα βγάζουν με τις κλώσες τους.

Και μια τελευταία παρατήρηση: μια και μιλάμε για υστερία από τα ΜΜΕ, γιατί δεν τα πιάνει υστερία με το θέμα των Μεταλλαγμένων σπόρων ,που προωθούν ακριβώς οι ίδιες εταιρείες βιοτεχνολογίας, και που αποδεδειγμένα θα μολύνουν όλες τις άλλες ποικιλίες και υπάρχουν ήδη στοιχεία ότι προκαλούν στον άνθρωπο αλλεργίες και τοξικότητα( μέχρι και θανάτους) (16) και που θα μας μετατρέψουν όλους σε πειραματόζωα, αν τυχόν γενικευθεί η χρήση τους;;
Θέλουν βέβαια να μας πείσουν ότι πρέπει να ζούμε με όλους αυτούς τους κινδύνους στην καθημερινότητά μας, είτε πρόκειται για τις ασθένειες, είτε για επικίνδυνη διατροφή, είτε για πλημμύρες και πυρκαγιές, είτε για αλλαγή του κλίματος κ.λ.π Ότι πρέπει να αποδεχθούμε όπως είναι την κοινωνία της «διακινδύνευσης»(Risikogeselschaft).
Παλιότερα έχει ειπωθεί επιτυχημένα: «Η Κοινωνία της μόλυνσης δεν καθαρίζεται ,αλλά ανατρέπεται».Τώρα θα πρέπει μάλλον να το διατυπώσουμε και αλλιώς: «Η κοινωνία της διακινδύνευσης δεν εμβολιάζεται, καλύτερα να ανατραπεί»

Γ.ΚΟΛΕΜΠΑΣ, από την Κίνηση ενάντια στα Μεταλλαγμένα Μαγνησίας.

ΥΓ: Τηλεοπτικής υστερίας συνέχεια : η μέρα με τη μέρα αύξηση των περιπτώσεων νεκρών άγριων πουλιών, που σύμφωνα με τη γνώμη πολλών νηφάλιων ειδικών οφείλεται κύρια στη φετινή βαρυχειμωνιά που έπληξε την Ευρώπη, παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα της γρίπης των πουλερικών. Τι κι αν βεβαιώνουν ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή στις διαδρομές των αποδημητικών πουλιών εμφανίζονται πολλά νεκρά πουλιά και ότι απλώς τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε ξαμοληθεί να τα μαζεύουμε και να τα εξετάζουμε για το στέλεχος Η5Ν1. Τα ΜΜΕ συνεχίζουν απτόητα το χαβά τους: μήπως έχουμε σήμερα κανένα κρούσμα σε οικόσιτα; Όχι; Τι κρίμα! Η απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του ρεπόρτερ που φανταζόταν τι τηλεθέαση και τι δόξα θα αποκτούσε, αν θα ήταν ο πρώτος που θα μετέδιδε τη χαρμόσυνη είδηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Wendy Barnaby, Biowaffen,die unsichtbare gefahr, στο κεφ.: Die programme der USA,GB,Kanadas, επίσης στο κεφ. Toedliche Gripe.
Επίσης στο «Ιός της Κυριακής» Ελευθεροτυπία 4-11-2001.
2) Ursel Fuchs, Die Genomfalle ,στο κεφ. Wie waffenfaehig koennen die"Atome der Biologie"sein.
Επίσης στο Spiegel Nr 39/24-9-2001.
3) http//neus.ert.gr ,2/11/2005.
4) Claudia Benatti ,Θανάσιμοι ιοί και ιατρική τρομοκρατία ,εκδ. Makroedicioni 2002
5) Ειδικό ένθετο:INFORMAZIONE ,στο περιοδικό Nexus ,Δεκ.2005.
6) Ευάγγελος Σαραντόπουλος: Η γρίπη των πτηνών,Η5Ν1.
Επίσης: www.aamterrannova.it
7) "Γρίπη των πτηνών : μια επιδημία παραπληροφόρησης", Altroconsumo,26/9/05
8) INFORMAZIONE-Nexus ,09/2005
9) L.G. Horowitz ,"Emerging viruses Aids and Ebola, nature accidend or indentional "
2001
10) Η πανδημία και η υστερία, Μαρ. Πετροπούλου, Κυριακάτικη 16/10/05
11) Neu York Times, http:/neus.kathimerini.gr ,13/01/2006
12) Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
13) Δημοσιεύματα στον τύπο και δελτία ειδήσεων.
14) Διδάγματα από το SARS, στο άρθρο της σημείωσης (10)
15) Γερασμένα Κοτόπουλα: http://neus.kathimerini.gr, 13/01/06
16) Kουρέτας Δ., Μεταλλαγμένα Προϊόντα, Σέρρες 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου