Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Eνημέρωση από την Κίνηση πολιτών Πηλίου για το νερόΤα τελευταία νέα
1. Την Τρίτη 4/2 το βράδυ, γίνεται στη Δράκεια η Λαική Συνελευση του χωριού για την υπόθεση του κανονισμού άρδευσης, σύμφωνα με το αρθρο 85 του Καλλικρατικού νόμου.
Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, η συνέλευση αποφασίζει με την πλειοψηφία των παρόντων, έχει δηλ αποφασιστικό χαρακτήρα. Γι αυτό και την αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι. Την εφαρμογή του νόμου,επικαλεστήκαμε για πρώτη φορά στην Πορταριά (ως εκείνη τη στιγμή δεν  τον γνωρίζαμε) και έκτοτε τον επιβάλλαμε σε όλα τα χωριά αφού τα τοπικά συμβούλια ξέρανε σίγουρα αλλά δεν ήταν διατεθειμένα να παραχωρήσουν δικαιώματα στους πολίτες... Και ο Δήμαρχος φυσικά το ξέρει!
2. Την προηγούμενη Τρίτη έγινε λαϊκή συνέλευση στη Μακρινίτσα και εκεί συνέβησαν πολλά, ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά. Το κυρίαρχο θέμα ήταν το νερό σε όλες του τις εκδοχές.  Ο τοπικός πρόεδρος, παίζοντας από καιρό το παιχνίδι της δημοτικής αρχής, βάφτισε τη συνέλευση απολογιστική (1η φάση!!!) και κάλεσε τους αντιδημάρχους καθαριότητας και τεχνικών έργων για συμπαράσταση και κυρίως ...ροκάνισμα του χρόνου. Ωστόσο οι κάτοικοι του χωριού παραβρέθηκαν  για το νερό. Το ροκάνισμα του χρόνου πέτυχε εν μέρει, γιατί ο κόσμος βαρέθηκε να ακούει τους προεκλογικούς λόγους επί παντός επιστητού και κάποιοι ηλικιωμένοι αποχώρησαν. "Εν μέρει" γιατί  οι κάτοικοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία έδειξαν την αγανάκτησή τους και επικέντρωσαν τη συζήτηση στο νερό στην οποία εκφράσανε την αντίθεσή τους στον κανονισμό άρδευσης,  στην εισπρακτική πολιτική της ΔΕΥΑΜΒ και στην πολιτική των εκβιασμών και των προστίμων. Οταν ζητήθηκε από τους κατοίκους να πεί δυο λόγια ο εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών που είναι και δικός τους εκπρόσωπος, έγινε χαμός κυριολεκτικά, με τους αιρετούς και τους αντιδημάρχους να ωρύονται με το επιχείρημα ότι δεν είναι κάτοικος του χωριού και ως εκ τούτου δεν έχει δικαίωμα να ...ομιλεί!. Δεκάδες ήταν οι κάτοικοι που αντέδρασαν με οργή και μετά από ένα δεκάλεπτο έντασης επιβλήθηκε το αυτονόητο για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Τελικά σχεδόν ομόφωνα απορρίφθηκε ο κανονισμός, ζητήθηκε η επιστροφή της διαχείρισης της άρδευσης στο Δήμο και πιο συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες δηλ στο παλιό  καθεστώς. Με σχετική πλειοψηφία ψηφίστηκε το "υποχρεωτικό" της σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης αλλά ζητήθηκε να αρθεί η απειλή των προστίμων σε όσους δεν μπορούν να συνδεθούν. Για το πόσιμο  νερό ψηφίστηκε η επιστροφή στην εφάπαξ κάθε χρονιά πληρωμής με το τιμολόγιο που ίσχυε προ Καλλικράτη.
3. Οι καλλιεργητές του Αγίου Γεωργίου  Βόλου αποφάσισαν σε λαική συνέλευση την απόρριψη του κανονισμού και επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς,
4. Θυμίζουμε ότι παρόμοιες αποφάσεις έχουν πάρει συνελεύσεις στο Φυτόκο, στον Άγ.Βλάσσιο, στην Πορταριά και στις Σταγιάτες  ενώ εκκρεμούν συνελεύσεις στα υπόλοιπα,λίγα, χωριά
5. Μετά και από τη λαική συνέλευση στη Δράκεια θα συνεδριάσει η Συντονιστική επιτροπή, να κάνει μια αποτίμηση και να συζητήσει το νομικό θέμα της υπόθεσης στο οποίο υπάρχει έντονη κινητικότητα από μέρους της Κίνησης Πολιτών
6. Θυμίζουμε επίσης
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ "ΣΤΑΓΩΝΕΣ" ΤΗΣ ΝΕΛΛΗΣ ΨΑΡΡΟΥ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου