Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ για την Ελληνική Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα ΔικαιώματαΤα παρακάτω τα πήρα με μαίηλ από την οργάνωση Σπείρα, την οποία δεν είχα υπόψη μου. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, αν έχετε τον χρόνο, μπείτε στην ιστοσελίδα της, η διεύθυνση της οποίας υπάρχει παρακάτω. Από ότι είδα λοιπόν εγώ στην ιστοσελίδα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μάλλον αξίζει τον κόπο να στηρίξουμε τη διαμαρτυρία της για την απόρριψη του προγράμματος που προωθεί στα σχολεία. Ελπίζω να μη κάνω λάθος, τώρα μάλιστα που γράφονται τόσα για τις ΜΚΟ:

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τα παρακάτω γεγονότα και τις οδηγίες...
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ/Η
 Αγαπητοί παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, εμψυχωτές, γονείς και ενδιαφερόμενοι,
 Με αυτό το email στέλνουμε έκκληση συμμετοχής όλων στο κείμενο που απευθύνεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτικής (ΙΕΠ) και στο Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ).
Ειδικά στους μέχρι του παρόντος άμεσα ωφελούμενους από το Πρόγραμμα «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στα Δημοτικά Σχολεία» αποστέλλουμε τις καλύτερες ευχές μας για αξιοποίηση των εμπνεύσεων, εργαλείων και εμπειριών που έχετε εισπράξει από την προσωπική σας συμμετοχή ή/και τη συμμετοχή του σχολείου σας στο Πρόγραμμα.
Ήρθε η στιγμή τώρα, μια και το Πρόγραμμα βάλλεται άδικα και αβάσιμα – ιδιαίτερα οπισθοδρομικά μάλιστα - από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να συμβάλετε και εσείς με την υπογραφή σας στην εξασφάλιση της συνέχειας του Προγράμματος, που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετικό για τα παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου και τους ενήλικες που (συν)εργάζονται με αυτές τις ηλικίες, γονείς, εμψυχωτές, ομαδάρχες, καλλιτέχνες, προσκόπους, παιδαγωγούς κ.λπ..
 Περισσότερα στοιχεία για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.thespiral.gr/el/activities-a-programs/gia-paidagogous-goneis.html
 Με τη διαμαρτυρία σας αυτή ουσιαστικά υποστηρίζετε, πέρα από το Πρόγραμμα και το φορέα μας, το δικό σας έργο, αν είστε εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές ομάδων ή εργάζεσθε σε/με ομάδες, το έργο άλλων παιδαγωγών, καθώς και την αντιμετώπιση και απαλλαγή από ενέργειες και αποφάσεις που εναντιώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και φέρουν εκτεταμένα αρνητικές συνέπειες σε όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα στα παιδιά της χώρας, όπως ακριβώς συμβαίνει με την πρόσφατη παράλογη και αντιδεοντολογική εντέλει απόφαση κατά του προγράμματός μας.
 Για όσους δε γνωρίζουν το πρόβλημα που έχει το τελευταίο δίμηνο ανακύψει σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δηλαδή ο συμβουλευτικός-γνωμοδοτικός φορέας για το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, έχει ανακαλέσει την αρχική θετική γνωμοδότησή του για το Πρόγραμμά μας, «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στα Δημοτικά Σχολεία», στηρίζοντας την ανάκληση αυτή στις προσωπικές ενασχολήσεις μελών του φορέα μας με διαλογισμό, εναλλακτικές θεραπείες και μελέτη φιλοσοφίας θρησκειών όλου του κόσμου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά καταλυτικό στην υπόθεση στέλεχος του ΙΕΠ , η τόσο ολιστική μας προσέγγιση και ματιά στα πράγματα είναι εκείνο το στοιχείο που δεν συμβαδίζει με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την εμπλοκή μας με το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα…   
 Η ανάκληση της θετικής γνωμοδότησης πυροδοτήθηκε από έναν, απ’ ό,τι φαίνεται από τη μέχρι τώρα συμπεριφορά του, δογματικό και φανατισμένο ιερωμένο από την Πάτρα και την επιπόλαιη αποδοχή της καταγγελίας του τελευταίου από το ΙΕΠ. Έτσι, το ΙΕΠ, παρόλο που είχε και έχει πλήρη ενημέρωση από εμάς για την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προχώρησε στη συνειδητή υιοθέτηση της αβάσιμης και συκοφαντικής καταγγελίας, υποστηρίζοντας εντέλει έτσι την καταπάτηση αυτή. Από το ΙΕΠ παρουσιάζεται επίσημα πως έχει γίνει αμερόληπτη έρευνα, η οποία ωστόσο πέρα από καταγραφή υλικού από την ιστοσελίδα μας και κατάληξη σε απλές εικασίες και συμπεράσματα των ερευνητών του ΙΕΠ, δεν δίνει κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο για την ακαταλληλότητα των παιδαγωγών μας για εμπλοκή τους με το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να δώσει στοιχεία, δηλαδή γεγονότα τέτοιου είδους, επειδή πολύ απλά δεν υπάρχουν!
 Επισημαίνεται εδώ πως η στήριξη μιας γνωμοδότησης σε εικασίες και συμπεράσματα βασισμένα σε ανησυχίες ή/και φόβους για πιθανές καταγγελίες γονέων ή άλλων πολιτών που δεν έχουν καμία βάση, φυσικά δεν ευσταθεί ούτε λογικά, δεοντολογικά και ούτε νομικά, διότι έρχεται σε άμεση σύγκρουση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται και στην Ελληνική νομοθεσία!
 Μια και το Πρόγραμμα είναι επιστημονικά άρτιο και αυστηρά στοχευμένο στο περιεχόμενο και στα εργαλεία του, μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις-παιχνίδια-δραστηριότητες, όπως αρκετοί από εσάς έχετε οι ίδιοι διαπιστώσει από την προσωπική σας συμμετοχή ή/και τη συμμετοχή του σχολείου σας, η οποιαδήποτε ανάκληση έγκρισης του προγράμματος λόγω προσωπικών ενασχολήσεων μελών του φορέα μας όχι μόνο είναι άτοπη, αβάσιμη, παράτυπη και ανήθικη αλλά και παράνομη, παραβιάζοντας βασικές αρχές και αξίες τις οποίες, θεωρητικά εντέλει απ’ ό,τι φαίνεται, έχουμε δεδομένες στη χώρα μας.
Επειδή δε ζούμε σε θεοκρατία, τουλάχιστον θεωρητικά, μια και στην πράξη, όπως και στο συγκεκριμένο θέμα μας, βιώνουμε θεοκρατικά πρότυπα, και επειδή όλοι πρεσβεύουμε ότι επιδιώκουμε να σεβόμαστε το Ελληνικό Σύνταγμα και, ακόμη παραπέρα, διεθνείς συμβάσεις για την ανθρώπινη ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλούμε τώρα εσάς να συμμετέχετε με την απλή αποστολή ενός email.
 Η συμμετοχή σας σε αυτή την κίνηση απαιτεί και εξασφαλίζει σε εσάς και στο εκπαιδευτικό σύστημα τα απολύτως αυτονόητα, δηλαδή την τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορά όλους μας, την υποστήριξη βασικών αξιών της ζωής αλλά και επί του πρακτέου ενός Προγράμματος που ευεργετεί ιδιαίτερα όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας και των παιδιών της αλλά τελικά όλους τους ανθρώπους της.
Ως συνάνθρωποί μας που η τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασική αρχή για μια σύγχρονη κοινωνία και ως συμμέτοχοι και άμεσα ωφελούμενοι του εν λόγω Προγράμματος, σας προσκαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το σύντομο κείμενο που θα σας σταλεί με δεύτερο email μας και να το προωθήσετε στα ακόλουθα emails του ΥΠΑΙΘ, του ΙΕΠ και του φορέα μας:
 --> Παρακαλούμε σημειώστε το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας στο τέλος του κειμένου που θα λάβετε με το δεύτερο email μας. (Μπορείτε να το αποστείλετε και ανώνυμα, αν και η επώνυμη επιστολή έχει πάντα μεγαλύτερη βαρύτητα.)
Το προωθείτε (forward) στις αναφερόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Από το γραφείο Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ και του ΙΕΠ θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email σας ο αριθμός πρωτοκόλλου, τον οποίο προωθείτε και σε εμάς στο: info@thespiral.gr
Επίσης, όσοι επιθυμείτε μπορείτε, εκτός από το συγκεκριμένο κείμενο, να προσθέσετε όποιες προσωπικές σας απόψεις και εμπειρίες κρίνετε πως θα είναι ωφέλιμες για το σκοπό μας.
Το κείμενο μπορούν να υπογράψουν επίσης ωφελούμενοι από προηγούμενα προγράμματα του φορέα μας, όσοι παρακολουθούν την εγχώρια και διεθνή του δράση και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην κίνηση αυτή.
Έτσι, ας μη διστάσετε να ενημερώσετε συναδέλφους και συνανθρώπους σας που πιστεύετε ότι τους ενδιαφέρει το θέμα και οι οποίοι ίσως επιθυμούν να συμμετέχουν επίσης.
Μόνο όσοι από εμάς πιστεύουμε ότι στη χώρα μας όλα είναι ρόδινα στην εκπαίδευση και γενικά σε όλους τους τομείς, καθώς και ότι δε χρειάζεται καμία αλλαγή δεν έχουν λόγω να αποστείλουν email. Όσοι από εμάς βλέπουμε και πιστεύουμε ότι η χώρα μας πάσχει και στην εκπαίδευση και σε άλλους τομείς καλούμαστε να αποστείλουμε αυτή τη διαμαρτυρία, διότι μόνο με δράση και όχι με αδράνεια μπορούν οι θετικές αλλαγές να εκδηλωθούν.
 Προσδοκούμε ότι θα πάρετε ζεστά το θέμα, μια και μας αφορά άμεσα και βαθειά όλους.
Μόνο με τη συνεργασία και την ένωση δυνάμεων θα αποκαταστήσουμε το αυτονόητο και ορθό!
 Ας είμαστε σε επαφή…
Σας ευχαριστούμε όλους/ες από καρδιάς!
 Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη,
«η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση,
ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση»
 τηλ. 210 5616300


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Έγκρισης του Προγράμματος "Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας»
Υπόψη
κου Αρβανιτόπουλου (ΥΠΑΙΘ)
κας Ξυλόκοτα (ΥΠΑΙΘ)
κου Γκλαβά Σωτήριου και μέλη του Δ.Σ. του ΙΕΠκου Γιαγκάζογλου Σταύρου (ΙΕΠ)

 Επαναφορά της έγκρισης του Προγράμματος «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας»
 Αξιότιμοι κύριοι,
Με το κείμενο αυτό επιθυμώ να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου σχετικά με την ανάκληση της έγκρισης προγράμματος από το ΥΠΑΙΘ, καθώς και την ανάκληση της θετικής γνωμοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αναφορικά με το Πρόγραμμα «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας», που υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία και έμπνευση ο διεθνής φορέας «η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση».
Ως άμεσα ωφελούμενος από το Πρόγραμμα (ή μελλοντικά ωφελούμενος ή ενδιαφερόμενος) και αντλώντας σπουδαία γνώση, εμπειρία και παιδαγωγικά εργαλεία για αξίες και πρακτικές της Εκεχειρίας στην καθημερινή ζωή παιδιών, ομάδων παιδιών, ενηλίκων, σχολείων, συλλόγων διδασκόντων, της ευρύτερης κοινότητας, επιθυμώ να ξανατεθεί σε ισχύ η θετική γνωμοδότηση του ΙΕΠ καθώς και η έγκριση του ΥΠΑΙΘ για το εν λόγω Πρόγραμμα.
 Σε καμία περίπτωση η εστίαση του αξιόλογου φορέα «η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση» στην ολιστική μάθηση, η πολύπλευρη ματιά του, οι ανοικτοί ορίζοντες μελών και παιδαγωγών του, καθώς και προσωπικές ενασχολήσεις τους με μελέτη πνευματικών κειμένων και φιλοσοφίας θρησκειών του κόσμου, δεν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και δεν επηρεάζει εντέλει την ποιότητα, την επιστημονική και παιδαγωγική αρτιότητα του Προγράμματος, το οποίο τόσο ανάγκη έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, εμψυχωτές, γονείς, πολίτες μιας σύγχρονης κοινωνίας, οι ομάδες μας και κάθε ένα παιδί ξεχωριστά. Άλλωστε αυτή η ολιστική προσέγγιση και φιλοσοφία ζωής, των παιδαγωγών αλλά και οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου, καθιστούν τον ίδιο πολύ πιο ικανό να εργαστεί με έμψυχο υλικό. Επίσης, στη διάρκεια των βιωματικών εργαστηρίων, είτε για παιδιά είτε για ενήλικες, δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο που να σχετίζεται με διαλογισμό και εναλλακτικές θεραπείες, αποκρυφισμό ή προσηλυτισμό (!), όπως έχει κατηγορηθεί έμμεσα ο φορέας. Αυτό όσοι έχουν συμμετάσχει ή θα συμμετάσχουν μελλοντικά μπορούν να το διαβεβαιώσουν.
 Πρόκειται για ένα πολύ καλά δομημένο πρόγραμμα με δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά το συμμετέχοντα σε ποιότητες της Εκεχειρίας, όπως είναι η παύση και ανακωχή, ο διάλογος, οι αμοιβαία επικερδείς λύσεις, η διαλλακτική συμπεριφορά, η αποδοχή, η υπομονή, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα, στοιχεία που είτε απουσιάζουν είτε έχουν ισχνή παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο πρόγραμμα σπουδών στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο.
 Έτσι, το Πρόγραμμα ξεχωρίζει, διότι διαπνέεται από πρόσκληση σε ενεργή συμμετοχή του ενήλικα και του παιδιού, από σαφή μεθοδολογία και πρακτικότητα στην προσέγγισή του, ώστε με απλές διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες και εμπνευσμένους αναστοχασμούς να βιώνει ο συμμετέχων όλων των ηλικιών τις αξίες και τις πρακτικές της Εκεχειρίας αλλά και τρόπους και οδούς για να τις εφαρμόζει στη ζωή του. Το γεγονός αυτό μόνο από ικανούς και ιδιαίτερα έμπειρους στην εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων παιδαγωγούς μπορεί να επιτευχθεί και αυτό προϋποθέτει μια ολιστική προσέγγιση στον άνθρωπο και στις μαθησιακές οδούς.
 Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά έχουν ανάγκη από το Πρόγραμμα αυτό τώρα περισσότερο από ποτέ.Εκπαιδευτικοί, εμψυχωτές και παιδιά έχουν κουραστεί από θεωρητικά μοντέλα, παθητική παρακολούθηση παρουσιάσεων, ογκώδεις βιβλιογραφίες, στεγνούς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς χωρίς ουσία, σχετικά με την αποδοχή, την ειρήνη, τη διαφορετικότητα και την Ιδέα της Εκεχειρίας, γεγονός που το Πρόγραμμα «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας» έρχεται να ‘θεραπεύσει’ με την πρακτικότητα και αμεσότητά του.
Επιθυμώ να τονίσω ξανά ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή του Προγράμματος «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας» απουσιάζουν από το ελληνικό σχολείο και τους φορείς εμψύχωσης και διαπαιδαγώγησης παιδιών ηλικίας δημοτικού σχολείου στη χώρα μας, και τώρα όσο ποτέ άλλοτε την έχουμε όλοι ανάγκη, ζώντας σε εποχή κρίσης σε όλα τα επίπεδα, με την κρίση στις ανθρώπινες αξίες να πρωταγωνιστεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας.
 Απ’ όσο γνωρίζω, το ΙΕΠ και το ΥΠΑΙΘ είναι υπηρεσίες που εισηγούνται και αποφασίζουν προγράμματα μεταξύ άλλων και για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή. Στην περίπτωση του Προγράμματος για την Εκεχειρία τα εργαστήρια υλοποιούνται από ανθρώπους με διεθνή επαγγελματική εμπειρία, γνώση και ζύμωση, ολιστική ματιά και αφοσίωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά τα στοιχεία ακριβώς κάνουν το Πρόγραμμα καινοτόμο και διαφορετικό από την πλειοψηφία πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί το στοιχείο αυτό κρίνεται μεμπτό αντί για θετικό και ωφέλιμο για όλους.
Θεωρώ επίσης καλό και πιστεύω πως είναι απαραίτητο να συμμετάσχει έστω και τώρα συνεργάτης του ΙΕΠ ή/και του ΥΠΑΙΘ σε εργαστήριο Ενηλίκων του εν λόγω Προγράμματος, ώστε να επανεξετασθεί βάσει πραγματικών στοιχείων η καταλληλότητα των παιδαγωγών και του Προγράμματος.
 Γνωρίζοντας ότι ο φορέας «η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση» έχει να προσφέρει πολλά ακόμη σε παιδαγωγούς, εμψυχωτές και παιδιά της χώρας μας μέσα από αυτό το Πρόγραμμα, αλλά και μέσα από μια σειρά από εμπνευσμένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρακαλώ για την επαναφορά της θετικής γνωμοδότησης και αντίστοιχα της έγκρισης του Προγράμματος «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας», προκειμένου το Πρόγραμμα να συνεχιστεί χωρίς εμπόδια μέσα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.
Παρακαλώ επίσης για την αποστολή αριθμού πρωτοκόλλου για το παρόν email μου.
 Ευχαριστώ πολύ.
 Ονομ/μο:
Ιδιότητα:
Φορέας/σχολείο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου