Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Τα Νέα του Πελίτη

Κυκλοφόρησε από το Σεπτέμβριο του 2013 το 13ο τεύχος, του βασικού έντυπου του Πελίτι "Κατά Τόπους Αγροκτήματα..." Η φετινή έκδοση είναι πιο μικρή σε όγκο, 232 σελίδες για να είναι πιο εύχρηστη. Παρουσιάζει το Πανελλαδικό Δίκτυο Διάδοσης και Διάσωσης των Ντόπιων Ποικιλιών και των Αυτόχθονων Αγροτικών Ζώων, Κατά Τόπους Αγροκτήματα. Το φετινό αφιέρωμα έχει θέμα την "Καλλιέργεια Λαχανικών για Σπόρο". Τιμή 7 ευρώ.

Μέσα στο 2013 το Πελίτι συμμετείχε ενεργά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στη μάχη των κοινωνικών κινημάτων για την βελτίωση της νέας πρότασης της Κομισιόν για νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με την εμπορική διακίνηση του Πολλαπλασιαστικού Υλικού (σπόροι, βολβοί κλπ). Ήρθαμε σε επαφή με τους ευρωβουλευτές που είναι μέλη των αρμόδιων επιτροπών (γεωργίας και περιβάλλοντος) και τους παρουσιάσαμε τα προβλήματα που δημιουργεί το σχέδιο νόμου. Οι προτάσεις της Κομισιόν για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για το πολλαπλασιαστικό υλικό, δυστυχώς υποστηρίζουν κυρίως τη μεγάλη σπορο- βιομηχανία και δεν ευνοούν την αγροτική βιοποικιλότητα. Δηλαδή δεν στηρίζουν τους ελεύθερους δικαιωμάτων αγροτικούς σπόρους, αυτούς που μας εξασφαλίζουν τη διατροφική μας ασφάλεια και ανεξαρτησία. Επίσης οι προτάσεις αυτές, απαγορεύουν στα κράτη μέλη να κάνουν προσαρμογές για τις δικές τους ιδιαιτερότητες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τη χώρα μας. Αυτή την εβδομάδα, 8 ευρωβουλευτές εκ των οποίων οι δύο είναι Έλληνες, έχουν καταθέσει πρόταση για επιστροφή της πρότασης προς την Κομισιόν ώστε να γίνουν ριζικές αλλαγές πριν να προχωρήσει για ψηφοφορία στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου. Εναλλακτικά, μεγάλος αριθμός ευρωβουλευτών από εκείνους που μετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές, εκ των οποίων άλλοι δύο Έλληνες, προτείνουν πληθώρα τροπολογιών προς την κατεύθυνση της προστασίας της αγροτικής βιοποικιλότητας. Όλα αυτά είναι μια μεγάλη νίκη των κινημάτων της Ευρώπης και του Πελίτι. Μπορείτε να δείτε τη Διακήρυξη της Βιέννης που συντάχθηκε από τις οργανώσεις της Ευρώπης με τη δική μας συμμετοχή. Σας προτείνουμε να υπογράψετε και την Εκστρατεία για την Ελευθερία των Σπόρων. Στις αρχές του 2014 θα ξεκινήσει μια Ευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για την προτεινόμενη νομοθεσία, σε αυτή τη καμπάνια θα υπάρχει ακόμη μια πανευρωπαϊκή έκκληση για συλλογή υπογραφών που προτείνουμε να την υπογράψετε και αυτή.

Στις 26 Απριλίου του 2014 το Πελίτι οργανώνει τη 14η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών στη γη του Πελίτι. Η γιορτή περιλαμβάνει ομιλίες, σεμινάρια, δράσεις για τα παιδιά, φαγητό, μουσική, χαριστικό παζάρι κλπ. Όσοι από σας θέλουν να έρθουν ως καλλιεργητές ή κτηνοτρόφοι θα πρέπει να μας το κάνουν γνωστό ως τις 28 Φεβρουαρίου 2014. Όσοι έρχεστε ως επισκέπτες δεν χρειάζεται να μας το δηλώσετε. Η είσοδος είναι δωρεάν και η διανομή των σπόρων γίνεται με κουπόνια, αντιστοιχούν 4 κουπόνια σε κάθε επισκέπτη. Η γιορτή το 2014 είναι μόνο σε εθνικό επίπεδο παρόλα αυτά όμως θα πάρει διεθνές χαρακτήρα γιατί, στις 27 Απριλίου 2014 από τη γη του Πελίτι θα ξεκινήσει το Διεθνές Καραβάνι Αλληλεγγύης για τους Σπόρους. Στόχος μας να φτάσουμε την 1η Μαΐου 2014 στη νότια Γαλλία όπου το Κοκοπελλί οργανώνει φέτος τις Διεθνείς Ημέρες Σπόρων. Στο καραβάνι θα συμμετέχουν διεθνείς προσωπικότητες όπως η Δρ. Βαντάνα Σίβα από την Ινδία. Στη διαδρομή θα γίνονται ομιλίες και εκδηλώσεις για το θέμα των ντόπιων ποικιλιών. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο καραβάνι θα πρέπει να μας το κάνουν γνωστό ως τις 28 Φεβρουαρίου 2014. Να σημειώσουμε εδώ ότι τις δύο τελευταίες χρονιές οι Διεθνείς Ημέρες Σπόρων πραγματοποιήθηκαν στη γη του Πελίτι. Η πιο πρόσφατη διοργάνωση (11, 12 και 13 Μαΐου 2013) χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη ανταλλαγή σπόρων στον κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου