Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Kυριακή 29 Σεπτεμβρίου, Ξεκινάει η "Κιβωτός σπόρων Πιερίας"Στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 ξεκινάει την λειτουργία της η "Κιβωτός Σπόρων Πιερίας", μία κίνηση για την διάσωση και την διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών.
Τα δύο προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν δύο γιορτές ανταλλαγής σπόρων. Μοιράστηκαν χιλιάδες σπόροι από παραδοσιακές ποικιλίες που καλλιεργήθηκαν στην Πιερία και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Φέτος στήνουμε την κιβωτό σπόρων η οποία χρειάζεται μία συνεχόμενη διάθεση σπόρων έτσι ώστε να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να έχει την δυνατότητα να ικανοποιεί και να καλύπτει τις ανάγκες όλο και περισσότερων καλλιεργητών. 

Είναι πολύ σημαντική η καταγραφή των σπόρων. Υπάρχουν ποικιλίες που ταιριάζουν στην περιοχή μας στα εδάφη και το κλίμα μας. Αυτές τις ποικιλίες θέλουμε να εντοπίσουμε και να διατηρήσουμε. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλούς καλλιεργητές αλλά και μερικούς αγρότες που επιλέγουν και καλλιεργούν μόνο παραδοσιακές ποικιλίες. Έχουν παρατηρήσει ποικιλίες που είναι ανθεκτικές και παραγωγικές. 


Με την διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών επιτυγχάνουμε:
1.    Την διάσωση και την διάδοσή τους
2.    Την διατήρηση της βιοποικιλότητας
3.    Την βελτίωση της ποιότητας της τροφής μας και της υγείας μας
4.    Την αυτονομία μας
Στις 29 Σεπτέμβρη, στις 5 το απόγευμα στην Μαραθώνος και Λαχανά γωνία, θα εκθέσουμε τις παραδοσιακές ποικιλίες που καλλιεργούμε.  θα μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και θα γνωριστούμε. 

 Σας καλούμε να συλλέξετε τους σπόρους σας υπεύθυνα και να τους διαθέσετε στην "κιβωτό"
Είναι πολύ σημαντικό τα φυτά από τα οποία θα συλλεχθούν οι σπόροι να είναι σε απόσταση ή να έχουν προστατευθεί από φυτά υβρίδια ώστε να μην επιμολυνθούν. Προτείνουμε πάντα να κρατάτε μία ασφαλή ποσότητα στην δική σας αποθήκη σπόρων ώστε αν μία χρονιά δεν μπορέσετε για οποιονδήποτε λόγω να κρατήσετε σπόρους να μην διακινδυνεύσει καμία ποικιλία. Αν όλοι έχουμε μία μικρή "κιβωτό σπόρων" στο σπίτι μας είναι η πιο μεγάλη, ασφαλής και επιτυχημένη κιβωτός. Δεν μπορεί να κινδυνεύσει από τίποτα. Η κιβωτός που στήνουμε στην ουσία θα είναι ένας χώρος συνάντησης όλων των σπόρων, ώστε να μπορούμε να βρούμε ποικιλίες από καλλιεργητές που αγνοούμε ότι υπάρχουν. Ο στόχος μας θα είναι να αυξηθούν οι αποθήκες σπόρων σε κάθε σπίτι!

Όποιος θα προσφέρει σπόρους θα συμπληρώνει μία φόρμα με τα εξής στοιχεία:
1.    την ποικιλία 
2.    πόσα χρόνια καλλιεργείται 
3.    σε ποια περιοχή καλλιεργείται
4.    είδος καλλιέργειας (οικολογική, συμβατική)
5.    χαρακτηριστικά καρπών
6.    ασθένειες - προσβολές
7.    απόδοση - παραγωγή της
8.    απόσταση από άλλους κήπους

Είναι σημαντικό όσο ποτέ άλλοτε να δράσουμε ενεργά σε ότι θα συμβάλλει στην ελευθερία μας, στην αυτονομία , στην υγεία μας, στις αξίες, για να συνεχίσουμε να ζούμε αρμονικά μεταξύ μας και με το περιβάλλον.

Να μην στερήσουμε από τις επόμενες γενιές αυτά που εμείς έχουμε ακόμα και σήμερα!
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

--
Οικολογική Ομάδα "Μητέρα Γη"

Οι επιλογές του καθενός μας επηρεάζουν την εξέλιξη του πλανήτη μας! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου