Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου_Αρχιπέλαγος, Ι.Θ.Π


ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 
Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο αν το newsletter δεν εμφανίζεται.
View it in your browser.
Επένδυση στη γνώση από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»

«Πιστεύουμε, σχεδιάζουμε και επενδύουμε στη γνώση, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον!»
 
Για 7η συνεχή χρονιά και αρχικά υπό δυνατούς ανέμους, υλοποιείται από την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, Πρότυπη Ωκεανογραφική Άσκηση στο ανατολικό Αιγαίο. Σε αυτήν συμμετέχει 35μελής ομάδα επιστημόνων και φοιτητών από το πανεπιστήμιο του Cardiff Ουαλίας καθώς και 15μελής ερευνητική ομάδα από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, με χρήση δύο ερευνητικών σκαφών.

Ο συνδυασμός εφαρμοσμένης έρευνας και σύγχρονου εξοπλισμού και με επίκεντρο την ιδιαίτερης σημασίας βιοποικιλότητα του ανατολικού Αιγαίου, αποτελούν ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα. Αυτά τα στοιχεία  έχουν αναδείξει τη συγκεκριμένη Ωκεανογραφική Άσκηση, σε υποχρεωτικό εξεταζόμενο μάθημα των τελειόφοιτων φοιτητών Θαλάσσιας Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Cardiff, κατά τα επτά τελευταία χρόνια. Διδάσκεται δε στο ανατολικό Αιγαίο, με επίκεντρο τη βάση του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» στη Σάμο.

Η έρευνα στην οποία συμμετέχουν οι φοιτητές και οι επιστήμονες, επικεντρώνεται σε διάφορους τομείς όπως:
-Βιολογική χαρτογράφηση των προστατευόμενων και παραγωγικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων με την παράλληλη χρήση: σόναρ, υποβρύχιας ρομποτικής κάμερας και μεθόδων structure scanning (σάρωσης δομής βυθού). Έμφαση δίνεται στην αποτύπωση θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, που έχουν καταστραφεί από παράνομη αλιεία με μηχανότρατα και άλλα συρόμενα εργαλεία
 -Καταγραφή και φωτοταυτοποίηση των πληθυσμών θαλασσίων θηλαστικών με τη χρήση ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων.
-Έλεγχος ποιότητας και παραγωγικότητας του θαλασσινού νερού με χημικές αναλύσεις καθώς και αναλύσεις περιεκτικότητας ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού, στο εργαστήριο του «Αρχιπελάγους».
-Συλλογή δεδομένων αλλά και δειγμάτων από τους μόνιμους σταθμούς παρατήρησης και καταγραφής της βιοποικιλότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Τα δεδομένα που καταγράφονται και αναλύονται στο πλαίσιο της Πρότυπης Ωκεανογραφικής Άσκησης αποτελούν για το «Αρχιπέλαγος» ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο στη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των οικοσυστημάτων των θαλασσών μας, που αλλάζουν διαρκώς υπό την επίδραση ποικίλων αιτιών, ανθρωπογενών αλλά και φυσικών.

Τέτοιου τύπου δραστηριότητες εφαρμοσμένης επιστημονικής κατάρτισης, αποτελούν μια πολύτιμη πηγή γνώσης αλλά και ένα ανεκτίμητο εργαλείο στη μεγάλη προσπάθεια για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα όμως στηρίζουν και την τοπική οικονομία, με την προσέλκυση εκατοντάδων επιστημόνων και φοιτητών ετησίως στα νησιά του Αιγαίου, εκτός τουριστικής περιόδου. Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύονται διεθνώς τα αδιαμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών, καλλιεργώντας τη διασύνδεση με τον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», μετά από πολυετή ανάπτυξη και με συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων εφαρμοσμένης εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική έρευνα και προστασία, επεκτείνει τα μνημόνια συνεργασίας που διατηρεί με επιλεγμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Στοχεύει στην διαβαθμισμένη εδραίωση αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών, τόσο στη Σάμο, όσο και στην Ικαρία, τις Οινούσσες, τους Λειψούς καθώς σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Διότι, η επένδυση στη γνώση, αποτελεί μια κυρίαρχη επένδυση στον άνθρωπο και το περιβάλλον!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου