Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ(ΔΗΜΑΡΧΟ)ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣΤίποτα δεν είναι δωρεάν στις μέρες μας...


2,5 εκατ. ευρώ δωρεά από το μεταλλείο χρυσού στο δήμο του Πάχτα
Της Βάλιας Μπαζού από ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ


Το ιλιγγιώδες ποσό των 2.530.000 ευρώ, αφορά μόνον το 2013 και μέχρι σήμερα ο δήμος Αριστοτέλη, του οποίου προΐσταται ο Χρήστος Πάχτας, έχει εισπράξει από την Ελληνικός Χρυσός 1.900.000 ευρώ!

Το άκρως περίεργο είναι ότι όλες οι χρηματικές δωρεές, πρώτα εισπράχθηκαν από τον Χρήστο Πάχτα και μετά πέρασαν από την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου που έχει κατά το νόμο την αρμοδιότητα να αποδέχεται κληρονομιές, κληροδοτήματα και δωρεές.
Σε όλες τις περιπτώσεις, το θέμα της αποδοχής της ήδη εισπραχθείσας δωρεάς, εισάγεται στις συνεδριάσεις από τον Χρήστο Πάχτα ως έκτακτο ενώ η αιτιολογία είναι επίσης πάντα η ίδια, για την κάλυψη, δηλαδή, λειτουργικών και επενδυτικών αναγκών του δήμου ενώ η αποδοχή τους γίνεται κατά πλειοψηφία αφού υπάρχουν και μέλη της ΟΕ που διαφωνούν.
Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι μία από τις έξι χρηματικές δωρεές, εισπράχθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2012 και πέρασε από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2013!
Να πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.
Η πρώτη δωρεά ύψους 100.000 ευρώ, όπως φαίνεται και στο σχετικό πρακτικό, εισπράχθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και παρουσιάστηκε από τον Χρήστο Πάχτα στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου στις 18 Φεβρουαρίου 2013, προκειμένου να γίνει ψηφοφορία για την αποδοχή της.
Η δεύτερη δωρεά ύψους 200.000 ευρώ εισπράχθηκε στις 22 Μαρτίου 2013 και εισήχθη ως έκτακτο θέμα στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει ψηφοφορία για την αποδοχή της στις 3 Απριλίου 2013.
Η τρίτη δωρεά ύψους 600.000 ευρώ εισπράχθηκε στις 4 Απριλίου 2013 και έγινε αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή στις 8 Απριλίου.
Η τέταρτη δωρεά ύψους 200.000 ευρώ εισπράχθηκε την 1η Ιουλίου 2013 και έγινε ψηφοφορία για την αποδοχή της την επομένη.
Η πέμπτη δωρεά ύψους 300.000 ευρώ, εισπράχθηκε στις 22 Ιουνίου 2013 και έγινε ψηφοφορία για την αποδοχή της στις 6 Ιουλίου 2013. Να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση αυτή ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα ο κ. Βλαχόπουλος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την αποδοχή της χρηματικής δωρεάς «επειδή η πολιτική της εταιρείας απέναντι στους κατοίκους έγινε επιθετική και απαράδεκτη».
Η έκτη δωρεά ύψους 500.000 ευρώ, εισπράχθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2013 και η ψηφοφορία για την αποδοχή της έγινε στις 4 Νοεμβρίου.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
- Είναι λογικό ένας δήμαρχος πρώτα να εισπράττει μια χρηματική δωρεά από μια εταιρεία και να ζητά κατόπιν εορτής την αποδοχή της, την νομιμοποίηση, δηλαδή, της είσπραξης  της;
-Είναι λογικό η αρμόδια κατά το νόμο ΟΕ να ενημερώνεται ότι έχουν εισπραχθεί ποσά από 100.000 έως και 600.000 ευρώ έως και ενάμιση μήνα μετά την είσπραξή τους;
Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι για ποιο λόγο γίνονται οι τόσο κιμπάρικες χρηματικές δωρεές από την Ελληνικός Χρυσός στο δήμο Αριστοτέλη. Πρόκειται για αντισταθμιστικά οφέλη; Και εάν ναι, είναι θεσμοθετημένα; Από ποια συμφωνία και διαδικασία προβλέπονται; Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ιστοσελίδα της η εταιρεία αναφέρει ότι από το 2006 ως το 2012 έχει επενδύσει «περίπου 13 εκ. ευρώ σε αντισταθμιστικά έργα για τα χωριά Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Μεγάλη Παναγία, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Αρναία, Βαρβάρα, Στανό, Ολυμπιάδα κ.ά.». Δεν αναφέρει, όμως, με ποια διαδικασία τα επένδυσε, εάν έχουν γίνει  μέσω χρηματικών δωρεών στο δήμο ή μέσω άλλων διαδικασιών.
Το προφανές, πάντως, είναι, όπως λένε οι κάτοικοι της Χαλκιδικής,  ότι οι παχυλές χρηματικές δωρεές εξασφαλίζουν την πολιτική «νομιμοποίηση» του μεταλλείου χρυσού μέσω της δημοτικής αρχής του Αριστοτέλη και προσωπικά του Χρήστου Πάχτα που στέκεται έρημος και μόνος απέναντι στην καθολική αντίδραση των κατοίκων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου