Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΥΨΗΛΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΕ

Σημαντικό δυναμικό από το σύνολο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρουσιάζει η περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, όπως αποτυπώνεται σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο, διευθυντή του εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων (τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης), και τον Παναγιώτη Τορτοπίδη, στέλεχος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝΚΑ).
Άχυρο σιτηρώνΣύμφωνα με τα δεδομένα που συνέλεξε η ΑΝΚΑ, ένα από τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στο παραπάνω δυναμικό είναι το άχυρο σιτηρών. Λόγω της αλλαγής του καθεστώτος επιδότησης του βαμβακιού (που έχει αποσυνδεθεί από την παραγόμενη ποσότητα), τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα η καλλιέργεια των σιτηρών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφικτή ποσότητα άχυρου/στρέμμα είναι 160-200 κιλά, υπάρχει δυναμικό 48.000-60.000 τόνους/έτος.
Το δε κόστος της συλλογής είναι της τάξης 0,9 ευρώ/20 κιλά (45 ευρώ/τόνος), ενώ θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το κόστος φόρτωσης και μεταφοράς στο εργοστάσιο.
Ξυλώδης βιομάζαΑντίστοιχες δυνατότητες αξιοποίησης έχει και η ξυλώδης βιομάζα. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τον καθαρισμό δέντρων και κήπων δημοτών της πόλης του Δήμου Καρδίτσας εκτιμάται πως προκύπτει ποσότητα 1.000 τόνους/έτος.
Η ποσότητα αυτή μπορεί να ανέλθει σε 30.000 τόνους/έτος, αν προστεθεί η βιομάζα που μπορεί να συγκεντρωθεί από τοπικά διαμερίσματα του δήμου και των υπολοίπων δήμων του νομού, η οποία -λόγω του υπαίθριου χαρακτήρα τους- είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της πόλης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας δεν είναι δυνατή η μεταφορά της βιομάζας εκεί, άρα τίθεται πρόβλημα βιώσιμης διάθεσής της.
Επιπρόσθετα, οι δασικές εκτάσεις θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε χρόνο προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν κίνδυνοι από πιθανή πυρκαγιάς. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο, Διεύθυνση Δασών) θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση της δασικής βιομάζας για παραγωγική αξιοποίηση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας λειτουργούν πριστήρια και βιοτεχνίες τεμαχισμού καυσόξυλων, βιοτεχνίες επίπλων και άλλες παραγωγικές μονάδες, που παράγουν βιομάζα σε διάφορες μορφές (πριονίδι, μικρά άχρηστα τεμάχια ξύλου κ.λπ.).
Άλλες μορφές ενέργειας στην ΠΕ ΚαρδίτσαςΣυμπερασματικά, η περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας διαθέτει πολύ υψηλό -ανεκμετάλλευτο- δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όχι μόνο βιομάζας, αλλά αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμίας, ηλιακής), με σημαντικά περιθώρια για εξοικονόμηση ενέργειας.
Με την αξιοποίησή τους, πέρα από τη σημαντική συμβολή στην επίτευξη των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας (αύξηση ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και επιτυχή εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη), επιτυγχάνονται, σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ο Θεοχάτης Τσούτσος, άμεσα και χειροπιαστά πλεονεκτήματα στις τοπικές κοινωνίες.
Η ΑΠΕ στη μείωση φαινομένου θερμοκηπίου και όξινης βροχήςΣυγκεκριμένα, η αξιοποίηση των ΑΠΕ συμβάλλει στην απεξάρτηση του περιφερειακού συστήματος από την τροφοδοσία καυσίμων (επομένως και στο περιορισμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων), στον περιορισμό των εκπομπών CO2 (φαινόμενο θερμοκηπίου), και στον περιορισμό των εκπομπών SO2 (όξινη βροχή), στην ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού, όπως και στην εξασφάλιση εργασίας, τοπικών εισοδημάτων και στη συγκράτηση των πληθυσμών.
Προτάσεις
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται άμεσα: η διαμόρφωση Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ενέργειας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, η κατάρτιση ειδικών στα θέματα των ΑΠΕ (μηχανικών και τεχνικών), η ενεργειακή μελέτη παραδοσιακών κτηρίων, όπως και η υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας προς τους πολίτες για Εξοικονόμηση Ενέργειας (π.χ., στο λογαριασμό ΔΕΥΑΚ).
Επίσης, προτείνεται η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με προτεραιότητα τις ΑΠΕ, η ανάπτυξη τεχνολογικών σχημάτων, σε συνεργασία με ΑΕΙ και ΤΕΙ, στην κατεύθυνση του βιοδιυλιστηρίου, ο σχεδιασμός και κατασκευή πρότυπων ενεργειακών δημόσιων κτιρίων, όπως και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΑΝΚΑ για γνωμοδοτήσεις σε θέματα επενδύσεων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου