Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

2ήμερο σεμινάριο βιοδυναμικής


Ένας ζωντανός θρύλος της βιοδυναμικής γεωργίας κοντά μας!
19 & 20 Αυγούστου 2011
2ήμερο σεμινάριο βιοδυναμικής με τον Alex Podolinsky (Αυστραλία)


Ο Alex Podolinsky, ένας ζωντανός θρύλος της βιοδυναμικής (κι άρα και της βιολογικής) γεωργίας, θα βρεθεί εκτάκτως για 2 μέρες κοντά μας. Ο Α. Ρ. περιοδεύει τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη, ανανεώνοντας την ώθηση της βιοδυναμικής σε διάφορες χώρες (Ιταλία, Ελβετία κ.α.). Προγραμμάτιζε να περάσει από την Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, αλλά η ανάγκη να επιστρέψει πιο γρήγορα στη Αυστραλία, τον φέρνει εκτάκτως κοντά μας στις 19-20 Αυγούστου.
Ξέρουμε ότι ο χρόνος ανάμεσα στην ειδοποίηση αυτή και το σεμινάριο είναι λίγος, αλλά πιστεύουμε ότι όποιος εκτιμήσει αυτή την ευκαιρία, θα βρει τρόπο να την αξιοποιήσει και να είναι εκεί έστω για μια μέρα.

Ποιος είναι. Ο Alex Podolinsky, γεννημένος στη Γερμανία, πολωνικής καταγωγής, γνώρισε από κοντά άτομα του κύκλου του R. Steiner. Μετά τον πόλεμο μετανάστευσε στην Αυστραλία, όπου και ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της γης. Έχοντας κατανοήσει την προτροπή του Steiner: «Μην μιλάτε από δω κι από κει για τη βιοδυναμική, κάντε την!» (...κι αφήστε τα προϊόντα και τη γη σας να μιλήσουν γι’ αυτήν), για χρόνια δεν μιλούσε σε κανένα για τις μεθόδους που εφάρμοζε στο κτήμα του. Όταν όμως είδαν οι γείτονες και άλλοι παραγωγοί τα κεράσια του «που δεν σάπιζαν» (!), όλοι άρχισαν να τον ρωτάνε «τι και πώς»...

Βιοδυναμική στην Αυστραλία. ...Όντας πεπεισμένος ότι η βιοδυναμική είναι η καλύτερη μέθοδος καλλιέργειας, άρχισε από τη στιγμή εκείνη μια πρότυπη δουλειά διάδοσής της.
Δίνοντας βάρος στην πρακτικότητα και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, κυρίως στην αναγέννηση της γης (εδάφους) -και την αντιμετώπιση της ξηρασίας: τα βιοδυναμικά λιβάδια παρέμεναν πράσινα όταν τα γειτονικά τους κιτρίνιζαν από την ανομβρία!
Κατάφερε έτσι μέσα στα τελευταία 50 χρόνια ένα εκπληκτικό έργο αλλαγής της γεωργίας. Σήμερα η BDAAA (Biodynamic Australian Agricultural Association) είναι η βιοδυναμική οργάνωση με την μεγαλύτερη έκταση (12 εκατομμύρια στρέμματα) παγκοσμίως!

Οι καινοτομίες του. Για να μπορέσει να κάνει «την εφαρμογή των παρασκευασμάτων εφικτή σε όσο γίνεται πιο μεγάλα κομμάτια γης» (μια ακόμα σαφής προτροπή του Steiner), είχε την τόλμη να συνθέσει το κλασικό σκεύασμα 500 (κοπριά στο κέρας) με τα «σκευάσματα του κομπόστ» στο λεγόμενο Prepared 500 (500 P),

Για τον ίδιο λόγο επινόησε και προώθησε τη μηχανική ανάδευση.
(Περισσότερες πληροφορίες για τον Α. Podolinsky & τη βιοδυναμική στην Αυστραλία, στο βιβλίο “Μυστικά του Εδάφους”, εκδ. Χατζηνικολή).

Σε ποιόν απευθύνεται το σεμινάριο. Επιθυμία του Alex ήταν πάντα να μιλάει μόνο σε αγρότες, που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τις μεθόδους αυτές στην πράξη. Πιστεύουμε όμως ότι το διήμερο αυτό είναι και μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και των υπολοίπων που ως καταναλωτές, μπορούν να στηρίξουν αυτή τη νέα μέθοδο γεωργίας.

Συνδρομή. 30 € για τις δύο μέρες, με τα οποία θα καλυφθούν έξοδα της μετάβασης του εισηγητή και της διοργάνωσης. Δεν θα θέλαμε το οικονομικό να σταθεί εμπόδιο να παρακολουθήσει κάποιος το σεμινάριο; όποιος ,-α έχει πρόβλημα, ας επικοινωνήσει μαζί μας.

Τόπος. Κρυονέρι Κορινθίας (λίγο πιο πάνω από το Κιάτο) στο ΞΕΝΟΝΑ ΕΛΙΣΣΟΝ εκεί που είχε γίνει και το σεμινάριο του 2010. Θα αρχίσει η ομιλία στης 9.30 ακριβός. Θα προβληθεί και ένα βίντεο που θα δείχνει πως μπορεί κάποιος να μετατρέψει έναν άγονο αγρό και να το κάνει βιοδυναμικό.

Διαμονή . Το ξενοδοχείο Pleiades στο Καλιάνι - ορεινή Κορινθία έχει αρκετά δωμάτια. Είναι 15 λεπτά με αυτοκίνητο και μπορείτε να κλίσετε την διαμονή 3 άτομα σε κάθε δωμάτιο με αλλά άτομα του σεμιναρίου. Το κόστος είναι 20 ευρό. Πρωινό έχει στην κοντινή ταβέρνα. Απευθυνθείτε στην Κυρια Βασο στα τιλεφονα
27470 22224 - 6972 237 443

Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής. Μάριος Δεσύλλας, γεωπόνος τηλ. 210-9888.602, πρωινά (10.00 με 2.00, τηλεφωνητής)

και Αθηνά Μαρίνη τηλ. 210 810 5776 - 6937-194 673. (Πληροφορίες για διαμονή στο κοντινό ξενοδοχείο τηλεφωνήστε στην Αθηνά η απείθειας στο Ξενοδοχείο που αναφέραμε παραπάνω)


Ελάτε να μάθουμε περισσότερα, να μοιραστούμε της γνώσεις μας και να γίνουμε όλοι μαζί μέρος της στροφής προς ένα πιο ανθρώπινο και φυσικό τρόπο καλλιέργειας
με σεβασμό προς τη Γη και τον άνθρωπο.


Διοργάνωση : Αθηνά Μαρίνη και
«εν δυνάμει»
Ελληνική Ομάδα για την Ομοιοδυναμική και Βιοδυναμική γεωργία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου