Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ : ΠΡΑΣΙΝΗ (ΑΕΙΦΟΡΟΣ) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Στη κοινωνία της αφθονίας, μας «βομβαρδίζουν» καθημερινά με διαφημίσεις για χιλιάδες προϊόντα που πρέπει να αγοράσουμε. Οι καταναλωτικές μας συνήθειες επηρεάζουν άμεσα την υγεία μας, τις οικονομίες μας, το περιβάλλον.
Καταναλώνουμε σε μια μέρα τόσους φυσικούς πόρους, όσους κατανάλωναν οι πρόγονοι μας σε ένα χρόνο.
Γνωρίζουμε ότι μόνο η πράσινη (αειφόρος) κατανάλωση εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει πάντα κάτι στο μέλλον για κατανάλωση, εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής μας;
Πράσινη διατροφή - Αγοράζουμε τις ποσότητες τροφίμων που πραγματικά θα χρειαστούμε.
Το 20% σχεδόν των τροφίμων που βάζουμε στο σπίτι μας καταλήγει στις χωματερές χωρίς να καταναλωθεί.
- Προτιμούμε φρέσκα, ντόπια προϊόντα εποχής. Τα έτοιμα γεύματα, καθώς και τα συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά περιέχουν πληθώρα συντηρητικών, και τόνους αλάτι, λίπος, ζάχαρη κ.α
- Η παραγωγή των κρεάτων απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας. Καταναλώνουμε πολλά φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, όσπρια και λιγότερα λευκά κρέατα, ψάρια και γλυκά.
- Αγοράζουμε βιολογικά προϊόντα για να αποφύγουμε διατροφικούς κινδύνους από φυτοφάρμακα, χημικά λιπάσματα και γενετικά τροποποιημένους (μεταλλαγμένους) οργανισμούς.
Ανακύκλωση
Στη φύση, τα απορρίμματα ενός οργανισμού, αποτελούν χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο.
Τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες.
- Μειώνουμε τα απορρίμματα, προτιμώντας προϊόντα που η συσκευασία τους είναι μικρή και φιλική προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατό λιγότερο χαρτί.
- Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μιας χρήσης, αγοράζουμε αναψυκτικά σε επιστρεφόμενα γυάλινα μπουκάλια.
- Δεν πετάμε στην αποχέτευση βαφές, διαλυτικά ή λάδια. Δεν αγοράζουμε προϊόντα σε μορφή σπρέι.
- Τα παλιά προϊόντα ή συσκευές μας μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάποιον άλλο συμπολίτη μας.
- Χρησιμοποιούμε τσάντα που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, αντί για τις πλαστικές σακούλες μίας χρήσης.
- Χρησιμοποιούμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Ανακυκλώνουμε: συσκευασίες, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό, τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τις μπαταρίες, τους λαμπτήρες, τα λάδια τηγανίσματος, τα άχρηστα φάρμακα κ.α
- Πιέζουμε το Δήμο μας να ξεκινήσει προγράμματα ανακύκλωσης όλων των απορριμμάτων.
- Χρησιμοποιούμε την οικιακή κομποστοποίηση για τα οργανικά σκουπίδια.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο κατοικίας ή επιχείρησης:
- Βιομάζα για θέρμανση, μαγείρεμα και ζεστό νερό
- Γεωθερμία για θέρμανση και ζεστό νερό
- Ηλιακά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό
- Μικρές ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρισμού από τον άνεμο
- Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού
Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
Η πιο καθαρή ενέργεια είναι ... αυτή που δεν καταναλώνουμε.
- Αντικαθιστούμε όλες τις κοινές λάμπες πυρακτώσεως με νέους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.
- Με την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα εξοικονομούμε τουλάχιστον 150 € το χρόνο.
- Κλείνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη (δεν τις αφήνουμε σε κατάσταση stand by)
- Δεν ξεχνάμε τους φορτιστές στην πρίζα όταν δεν τους χρησιμοποιούμε.
- Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία πλύσης στο πλυντήριο και πλένουμε μόνο όταν είναι γεμάτο.
- Οι φορητοί υπολογιστές καταναλώνουν έως και 90% λιγότερη ενέργεια από τα PC.
- Μαγειρεύουμε έξυπνα, σε σκεύη που εφαρμόζουν στις ανάλογες εστίες με το καπάκι κλειστό.
- Όταν αγοράζουμε νέες ηλεκτρικές συσκευές, επιλέγουμε υψηλή ενεργειακή κλάση (Α++, Α+, Α).
- Δεν ξεχνάμε να σβήνουμε όσα φώτα δεν μας χρειάζονται. Ρυθμίζουμε τα θερμοσίφωνα στους 50°C
Εξοικονόμηση νερού
- Ελέγχουμε για διαρροές στα υδραυλικά μας.
- Δεν αφήνουμε συνέχεια ανοικτή τη βρύση όταν πλενόμαστε, ξυριζόμαστε, ή βουρτσίζουμε τα δόντια μας.
- Προμηθευόμαστε συστήματα που αναμειγνύουν αέρα μέσα στο νερό και αυξάνουν τη δύναμη ροής στο ντους.
- Προτιμούμε το ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα.
- Αγοράζουμε καζανάκια ελεγχόμενης ή διπλής ροής, η τοποθετούμε ένα πλαστικό μπουκάλι στο καζανάκι για να μειώσουμε την ποσότητα νερού
- Δεν χρησιμοποιούμε λάστιχο για το πλύσιμο και το πότισμα
- Μαζεύουμε το νερό της βροχής σε κουβάδες και το χρησιμοποιούμε για πότισμα.
Εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση – κλιματισμό
Η μισή ενέργεια που χρειαζόμαστε καταναλώνεται για τη θέρμανση.
- Η σωστή μόνωση του σπιτιού εξασφαλίζει δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα.
- Αεροστεγανώνουμε τα κουφώματα. Με τα διπλά τζάμια εξοικονομούμε 10% στο λογαριασμό.
- Κλείνουμε τα πατζούρια και τις κουρτίνες τα βράδια του χειμώνα ενώ τις ημέρες με ήλιο τα ανοίγουμε
- Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη της θέρμανσης στους 18-19°C, και του κλιματισμού στους 26-27°C.
- Αντικαθιστούμε το λέβητα πετρελαίου με λέβητα φυσικού αερίου ή βιομάζας και τον συντηρούμε σωστά.
- Εξαερώνουμε και δεν σκεπάζουμε τα καλοριφέρ. Αγοράζουμε ενεργειακά τζάκια.
- Το καλοκαίρι βάζουμε ανεμιστήρα για να δροσιστούμε και αποφεύγουμε τη χρήση κλιματιστικού.
- Αερίζουμε τα δωμάτια τη νύχτα. Φυτεύουμε στην αυλή και το πεζοδρόμιο φυλλοβόλα δέντρα.
- Βάζουμε φυτά σε μπαλκόνια και ταράτσες.
Εξοικονόμηση βενζίνης
- Αποφεύγουμε τις μετακινήσεις με το Ι.Χ. ειδικά στο κέντρο της πόλης.
- Χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, λεωφορεία, ποδήλατα ή ...περπάτημα.
- Κάνουμε τα προγραμματισμένα services στο αυτοκίνητο μας.
- Ελέγχουμε τα καυσαέρια, αλλάζουμε τον καταλύτη.
- Αγοράζουμε φιλικά προς το περιβάλλον-υβριδικά οχήματα.
Οικολογική οδήγηση
Όταν οδηγούμε αποφεύγουμε κάθε άσκοπη επιτάχυνση ή επιβράδυνση.
- Ελέγχουμε τακτικά την πίεση των ελαστικών.
- Δεν πατάμε το γκάζι πολύ και απότομα.
- Επιταχύνουμε γρήγορα το αυτοκίνητό μας.
- Οδηγούμε (όσο είναι δυνατό) με τέταρτη ή πέμπτη ταχύτητα.Αποστολή
Τοξικές ουσίες στο σπίτι
Είναι αναρίθμητες, αόρατες και συχνά άοσμες. Πολλές από τις χημικές ουσίες που συνθέτουν τα χιλιάδες καταναλωτικά αγαθά που έχουμε στο σπίτι μας είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
- Αποφεύγουμε τη χρήση προϊόντων που περιέχουν χλώριο, προϊόντων με «αντιβακτηριακή» δράση,
προϊόντων που περιέχουν triclosan και απορρυπαντικά που περιέχουν φωσφορικά άλατα.
- Αποφεύγουμε τη χρήση οικιακών χημικών εντομοκτόνων και τα προϊόντα βινυλίου (PVC).
- Χρησιμοποιούμε λιγότερα και οικολογικά απορρυπαντικά-καθαριστικά.
- Επιλέγουμε καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης που παρασκευάζονται από φυσικές πρώτες ύλες. Θα βρούμε τέτοια προϊόντα σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων.
- Χρησιμοποιούμε γλάστρες µε φυτά που απωθούν τα έντομα (βασιλικός), φυσική λεβάντα για το σκώρο, και (ορυκτό) βόρακα για τις κατσαρίδες.
- Επιλέγουμε προϊόντα με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε

Συνήθως ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους.
Όμως αν εφαρμόσουμε έστω και τα μισά από τα παραπάνω, κερδίζουμε πάνω από 1000 € το χρόνο, προστατεύουμε την υγεία μας, μειώνουμε τη χρήση φυσικών πόρων και την εκπομπή τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα, εξασφαλίζουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Δείτε το θέμα σε VIDEO στη νέα ηλεκτρονική μας διεύθυνση http://www.enkavolou.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου